Kulturhistoriska sevärdheter, del 7: Sparlösastenen

20170526_111351

Ingen annanstans i världen har man gjort fler fynd av runinskrifter än i nutida svenskt område. Tack vare denna talrikhet ger de ett betydande bidrag till kunskapen om våra förfäders kultur, språk och livsbetingelser. Ett av våra märkligaste runmonument är Sparlösastenen utanför Vara.

Sparlösastenen är 1,7 meter hög och försedd med två olika sorters runor. De första ristningarna tros ha gjorts runt år 800, varpå ett senare tillägg (”Gisle gjorde detta minnesmärke efter sin broder Gunnar”) adderades kring år 1000. Kanske har någon velat återanvända det praktfulla verket i egna syften.

Det äldsta dokumentet av stenen är en teckning från 1600-talet, då den satt inmurad i en kyrkvägg. 20200713_102746När kyrkans kor byggdes om klövs stenen. De båda delarna murades in var för sig och putsades över. Att stenen inte glömdes bort berodde på Maria Olofsdotter (kallad ”Olle-Maja”) som gjorde dagsverken vid kyrkobygget 1847. På äldre dar talade hon ibland om att ”en konstig sten” murats in i ytterväggen och pekade ut platsen. När putsen knackades bort efter hennes anvisningar uppenbarades Sparlösastenens märkliga ristningar. Stenhalvorna frigjordes 1937 och monterades samman. Sedan dess har stenen fått stå uppställd i anslutning till kyrkan, där den numera går att beskåda i en separat utställningshall.

Sparlösastenens runinskrifter tillhör de mest omdiskuterade, då både skadorna på stenen och språket i sig öppnar för flera tolkningar. Stenen är rektangulär och har ristningar på alla fyra sidor, liksom på ovansidan. Utmed ena sidan finns de största runor som hittills dokumenterats; ofta är runstenarnas tecken ungefär en decimeter höga, men Sparlösastenen har runor som är 50 cm. Varför runristaren valt detta stora format vet vi inte.

20200713_103107

Läsordningen mellan de olika fälten är oklar. Utöver runor har stenen bilder, vars innehåll sannolikt är tänkt att bidra till förståelsen. Bland dessa finns fåglar, ormar, ett skäggigt mansansikte, en ståtlig byggnad, ett skepp och en riddare med draget svärd. Där finns också ett besynnerligt djur som brukar beskrivas som ”lejonliknande”. Personligen tror jag emellertid att det föreställer ett lodjur, då ristaren försett det med tydliga fläckar.

20200713_103032

Trots att texten kan läsas på olika sätt råder i stort sett konsensus kring delar av tolkningen. Stenen berättar om Erik , Alrik och Öjuls, där Alrik verkar vara den som ansvarat för att stenen ristades. Han förklarar att runorna härstammar från gudarna och uppmanar oss att tyda dem. Inskriptionen verkar även skildra en strid och är den första skrift där Uppsala (Ubsal) nämns. Vid denna tid var Gamla Uppsala ett religiöst centrum för asatron, men det är oklart om det är detta som åsyftas. Resten av texten är mer svårtydd och öppnar för olika tolkningar. Det råder därför delade meningar om huruvida stenen är en historisk skildring, ett rättsligt dokument eller ett äreminne.

På grund av de skador som finns på stenen kommer dess budskap aldrig bli klarlagt i sin helhet, men med nya kunskaper om vår historia kommer kanske texten och bilderna att kunna sättas i ett sammanhang som gör att vi bättre förstår vad ristaren velat förmedla.

Tryckta källor:

Harrison, Dick (2011), Upplev Sveriges historia, Bonnier Fakta

Jansson, Sven BF (1984), Runinskrifter i Sverige, Almqvist och Wiksell Förlag AB

Otryckta källor:

http://www.vastsverige.com/vara/b/48909/Sparlosastenen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sparl%C3%B6sastenen

Information har även inhämtats från de skyltar som finns uppställda i anslutning till Sparlösastenen.

En reaktion på ”Kulturhistoriska sevärdheter, del 7: Sparlösastenen

  1. Pingback: Kulturhistoriska sevärdheter och upplevelser landskap för landskap | Kulturminnet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s