Vi måste våga diskutera problemen med kulturskillnader

bild islam

Torsdagen 2/11 visade SVT Pontus Mattsons dokumentär ”Tvärvändningen”, som skildrar hur den svenska migrationspolitiken tvingades till total omläggning hösten 2015. I dokumentären berättar flera högt uppsatta politiker om hur de försökt föra sakliga och konstruktiva diskussioner om migrationen, men då avfärdats eller tystats. Allt mer alarmerande signaler förbisågs ända tills mottagningssystemet kollapsade.

Att SVT över huvud taget visar dokumentären illustrerar den förändring som skett de senaste två åren. Nu har verkligheten tillåtits ta plats i nyhetsflödet och politiken utgår i högre grad från fakta. Det är en önskvärd utveckling, men den kanske allra viktigaste frågeställningen saknas ännu i den offentliga debatten. Inte heller Pontus Mattsons dokumentär törs närma sig ämnet. Den största elefanten står fortfarande kvar mitt i rummet och växer: kulturfrågan har lämnats osedd.

Kultur är, i antropologisk bemärkelse, det som utmärker vårt sätt att leva. Vi kommer därför aldrig ifrån att kulturen genomsyrar både vårt tänkande och agerande. Den utgör ramverket för vad vi betraktar som rätt och fel, reglerar hur vi interagerar med andra och avspeglar sig i vårt sätt att organisera samhället. Det handlar med andra ord om väldigt grundläggande aspekter av den mänskliga tillvaron. Har de politiker som stipulerat att Sverige ska vara mångkulturellt över huvud taget några svar på hur ett och samma samhälle ska kunna härbärgera diametralt olika kulturyttringar? I så fall är det dags att leverera dem.

Nu har vi på kort tid tagit emot ett stort antal människor vars kulturer är mycket olika vår. Kulturskillnaderna är så stora att det som betraktas som korrekt och eftersträvansvärt i en kultur är frånstötande och förkastligt i en annan. Inte sällan går de invandrade kulturernas traditioner emot svensk lagstiftning. Följderna börjar nu bli alltmer synliga: Hedersrelaterat våld ökar, kvinnor med heltäckande klädsel utgör en allt vanligare del av gatubilden och allmännyttan måste hitta bostäder åt polygama familjer. Vi har fått friskolor som placerar flickor längst bak i skolbussen och  nya partier som tycker att män och kvinnor inte ska skaka hand. Samtidigt har vi fått bevittna framväxten av utanförskapsområden där ordningsmakten tappat kontrollen och andra normer än de svenska gjorts gällande. Till detta kommer den känsliga frågan om det stigande antalet sexualbrott, där tidigare undersökningar visat en kraftig överrepresentation av förövare med utländsk bakgrund: vi måste våga fråga oss om det finns ett samband mellan skillnader i kvinnosyn och benägenheten till övergrepp.

Jag tror inte jag är ensam om att tycka att Sverige har lyckats ganska bra med att bygga upp ett fungerande samhälle med goda förutsättningar för människor att utvecklas och må väl. De länder i världen där jag skulle kunna tänka mig att leva har alla baserat sina samhällen på värderingar som liknar våra. Det är just dessa värderingar som nu riskerar att trängas undan när vi tar in allt fler människor som vill ersätta dem med andra. Vi behöver en diskussion om vilka grundläggande principer som måste värnas när vårt land nu splittras av motstridiga synsätt. I grunden handlar detta om det svenska samhällets värde. Att fortsätta undvika frågan är att upprepa de senaste decenniernas räddhågsna strutsmentalitet, vilket borgar för att motsättningarna växer. Migrationens problem handlar inte bara om överbelastade välfärdssystem och missriktad välvilja – det är hög tid att mångkulturens konsekvenser lyfts fram i ljuset.

 

 Läs mer:

https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-om-tvarvandningssyndromet/

En reaktion på ”Vi måste våga diskutera problemen med kulturskillnader

  1. Pingback: De kulturella aspekterna av invandringen måste lyftas | Kulturminnet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s