Ordspråk och talesätt, del 3: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

bild himmel2

Ibland lyckas någon formulera sig så slagfärdigt att ett citat får spridning och börjar användas som ordspråk. I de allra flesta fall vet vi inte vem som är upphovsman till de ordspråk och talesätt vi använder, men undantag finns. Ett av våra mest välbekanta ordspråk kommer från Esaias Tegnér (1782-1846) och är hämtat ur ett tal han skrev till en magisterpromotion 1820. Det han så träffande uttryckte var att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Esaias Tegnér är kanske mest känd som skald, men han var också biskop och en av sin tids mest inflytelserika svenska kulturpersonligheter. Till hans främsta tillgångar hörde en sällsynt formuleringskonst och från 1819 var han ledamot av Svenska Akademien.

Vad Esaias Tegnér ville säga med sitt bevingade citat var att den som tänkt färdigt och kommit till en välgrundad slutsats också bör kunna klä den i ord. Därav följer att ett otydligt uttryckssätt ofta röjer okunskap och bristande tankeunderlag. Vi bör därför vara måna om att arbeta så noggrant med våra tankegångar att de kan formuleras med klarhet.

Ur epilogen till magisterpromotionen 1820

Ty detta är det härliga hos mänskan
att hon kan fatta tingens inre väsen,
ej vad de synas, men vad de betyda;
och verkligheten, vart vårt öga ser,
den är symbolen endast av ett högre.

/…/

Det lösa vacklandet, den blinda lättron,
är dagens kräfta uti unga sinnen;
hon fräter tanken bort ur hjärnans kamrar,
och mod och styrka ur det fria bröst.

/…/

Helt visst i tankens stilla världshav än
där ligga många obekanta öar,
och mången stjärna speglas där kanske
ej hittills upptäckt utav forskarns öga.

/…/

Vad du ej klart kan säga, vet du ej;
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Den sanna vishet liknar diamanten,
en stelnad droppe utav himlaljuset;
ju renare, ju mera värd han skattas,
ju mera lyser dagen ock igenom.

/…/

Allt snillrikt träffar som en blixt: det är
ett ögonblickets barn, men ögonblicket
utav dess verkan går igenom sekler.

/…/

Så leve ljuset! Sprides det av eder
i fosterbygden, i det kära landet
där barndomsvänner bo, och fädren vila.
Frid över deras stoft! Ett minnets land,
en stor stamtavla är det höga Norden.
Vart helst vi blicka står en hågkomst för oss.
I hjältars aska gro de svenska skogar,
om äventyr från fordom sjunger vågen,
och Nordens himmel skrives full var kväll
med gyllne runor om de store döde.

Läs mer:

https://sv.wikisource.org/wiki/Epilog_vid_magisterpromotionen_i_Lund_1820

https://sv.wikiquote.org/wiki/Svenska_ordspr%C3%A5k

2 reaktioner på ”Ordspråk och talesätt, del 3: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

  1. Pingback: Timesharing System Design Concepts (1970) – Observations from Uppsala

  2. Pingback: Kulturhistoriska personligheter, del 27: Esaias Tegnér | Kulturminnet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s