Det svenska kulturarvet är rikt – och samtidskulturen särpräglad

 

bild nationaldag

I Sverige pågår, i den politiska eliten såväl som i kultureliten, en aggressiv kamp om vem som kan hitta de mest utstuderade sätten att beskriva Sverige och svenskarna i negativa termer. Vi har ingen kultur, ingen historia, inga särdrag, etniska svenskar finns knappt – och om de finns är de lika sällsynta som vita älgar, som en krönikör skrev för några år sedan.

Så skriver Bitte Assarmo i gårdagens krönika på bloggen Det Goda Samhället. Det är en träffande beskrivning av den självförnekelse som upphöjts till överordnad norm – och som bidragit till att skapa en förvanskad bild av vår historia och vårt kulturella sammanhang.

Nedan återger jag min kommentar till krönikan.

Det svenska kulturarvet är enormt. Det innehåller, precis som alla andra kulturer, både inhemskt tankegods och sådant som tagits in utifrån och anpassats. Föregångarna till de högtider vi firar idag har i vissa fall så djupa rötter att de inte går att följa till slutet, även om de i ett senare skede knutits till kristendomen. Våra förfäder firade jul redan innan landet kristnades och ordet jul har vi behållit från den tiden. På våra hällristningar från bronsåldern (f.ö. en storslagen del av vårt kulturarv!) syns soldanser som föregått dagens midsommarfirande. Utöver detta har vi nya traditioner som utvecklats i en senare tid, som luciafirande och kräftskiva.

Våra förfäders tankevärld var rik och har gett oss ett fascinerande immateriellt kulturarv genom vår folktro. De nordiska skogarna är fulla av magiska väsen, varav många har funnits hos oss i mer än 1000 år. Vissa av dem figurerar i våra inhemska folksagor. Norden har också en egen mytologi, full av gudar med färgstarka personligheter.

Till vårt kulturarv hör också det svenska språket, runskriften, de rödmålade stugorna, monarkin och den djurornamentik som kom till uttryck i skandinavisk konst under mer än ett halvt årtusende. Vår matkultur innehåller rätter som lagats och ätits här i hundratals år, som knäckebröd och gravlax. Vi har en folkmusiktradition med unika inslag, exempelvis kulning och nyckelharpsmusik.

Ett tydligt uttryck för det svenska kulturarvets betydelse är att Sverige i förhållande till folkmängd har fler världsarv på UNESCO:s världsarvslista än något annat land.

I modern tid har svensk kultur kommit att innehålla och uttrycka ett värderingskluster med betoning på jämställdhet, ett sekulärt samhälle och respekt för den enskilda individens rättigheter. Hur starka dessa värderingar har kommit att bli i svensk samtidskultur märker vi när det uppstår krockar med kulturer som baseras på andra värderingsmönster.

Med tanke på vårt kulturarvs innehåll och samtidskulturens särpräglade drag är det häpnadsväckande att våra makthavare har lyckats få svenska folket att tro att Sverige saknar kultur.

Vi har ett arv att förvalta. Låt oss inte tappa bort det i en ideologi som upphöjt självförnekelse till ideal. Vi riskerar att förlora något av det mest värdefulla vi har.

När normerna förändras, del 39: Personer som inte lär sig svenska slipper straff för brott

bild lagar

Är alla lika inför lagen i Sverige? Ett par nyliga domar talar för att så inte är fallet.

För ett par månader sedan fick en kvinna som misshandlat sina barn ett lågt straff, därför att hon påstod sig vara ovetande om att barnaga är förbjudet i Sverige. Kvinnan, som ursprungligen kommer från Afghanistan, hade bott i Sverige i flera år, men inte lärt sig språket, deltagit i samhällslivet eller satt sig in i sitt nya hemlands lagstiftning. Av denna anledning gav tingsrätten henne en lindrig dom.

Nu upprepar sig historien. En man som felaktigt tilldelats närmare en kvarts miljon i bidrag (underhållsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning) för barn som flyttat till Jordanien, frias från brott. Anledningen: han kan inte svenska.

Mannen i fråga är svensk medborgare och måste således ha bott i Sverige i åratal. Trots det slipper han alltså straff med hänvisning till dåliga språkkunskaper och bristande kännedom om lagen.

Budskapet till nyanlända verkar vara tydligt: Strunta i allt vad integration heter, lägg inte ner några ansträngningar på att studera språket, bry dig inte om att ta reda på vilka lagar som gäller i det land du valt att komma till och försök inte anpassa dig till det samhälle som öppnat sina dörrar för dig. Genom att välja utanförskap kan du ignorera lagstiftningen och tillskansa dig förmåner du inte har rätt till. Samhällets svar kommer att vara en smekning på kinden.

Vi har uppenbarligen fått ett rättsväsende som bedömer skuldfrågan olika beroende på vem som begått brottet och belönar bristande integration med strafflindring. Det måste sägas vara högst anmärkningsvärt. Likaså får det anses vara uppseendeväckande – eller rent av absurt – att en svensk medborgare kan slippa straff med hänvisning till bristande kunskaper i svenska språket och dålig kännedom om svensk lag. Frågan belyser inte bara vikten av att ställa krav på människor som väljer att leva i vårt samhälle, utan aktualiserar även frågan om medborgarskapets värde. Vilka förväntningar har vi rätt att ställa på den som vill kalla sig svensk? Att ha tillräckliga kunskaper för att kunna leva i enlighet med landets lagstiftning torde vara en miniminivå.

Läs mer:

Frias från grovt bidragsbrott – kunde för dålig svenska

https://www.metro.se/artikel/straff-kortas-mamma-visste-inte-att-barnaga-var-f%C3%B6rbjudet-i-sverige

Dålig svenska friar 43-årig Kalmarbo från grovt bidragsbrott

Tänkvärt om kultur, del 12

bild pärla

Istället för att förneka vår kulturs betydelse bör vi vara måna om att bevara dess viktigaste värden.  Vi bör inte tillåta att dessa slås sönder av en ideologi där självförakt upphöjts till ideal. Vi behöver inte utplåna oss själva för att kunna möta omvärlden med respekt.

– Arvid Nilsson

Gravad lax – högtidsmat med nordiskt ursprung

bild midsommar

Gravad lax eller gravlax är en nordisk maträtt med månghundraårig historia. Tillagningsprocessen innebär ingen upphettning, utan lax blandas med salt och socker och förvaras svalt för att bearbetas av de egna vävnadsenzymerna. I regel tillsätts någon form av smakförhöjare, vanligen dill eller örtkryddor. Resultatet är ett mört fiskkött med smak av marineringen.

Gravlax i sin nuvarande form är känd sedan 1600-talet, men dess föregångare har tillagats och ätits betydligt längre tid tillbaka. Tidigast omnämns den 1348 av ägaren till ett jämtländskt laxfiske. Under medeltiden innebar tillagningen att laxen placerades i stora träkar och grävdes ner (begravdes), vilket gett maträtten sitt namn. Anledningen var rent ekonomisk: om laxfisket slog väl ut kunde fångsten bli mycket stor, vilket skapade behov av konservering och förvaring. Gravningen var då en praktisk lösning, som förhindrade förruttnelse och gjorde laxen oåtkomlig för djur. Denna tidiga version av gravlax genomgick dock viss fermentering, som gjorde den mer lik surströmming än dagens variant. Detta tillagningssätt levde på sina platser kvar länge. Carl von Linné berättar från sin dalaresa 1734 om Särnabornas sed att om våren rimsalta fisk i dess eget blodsvatten genom att gräva ner den. Så värst förtjust i anrättningen verkar han emellertid inte ha varit.

Gravlaxen räknas idag som en lite finare maträtt och äts i högtidliga sammanhang. Den är självklar på det svenska julbordet och populär även till midsommar och påsk. Ofta serveras den med hovmästarsås och potatis, men kan även ätas på rågbröd.

I modern tid har gravlaxen blivit något av en internationell succé och ”Swedish dill-cured salmon” serveras på krogar världen över. En av orsakerna är att det svenska smörgåsbordet vunnit popularitet.

 

Tryckta källor:

Broberg, Gunnar och Lindell, Gunilla (red. 2007), Till livs med Linné. Om mat, hälsa och levnadskonst, Atlantis

Swahn, Jan-Öyvind (2000), Fil, fläsk och falukorv. Svenska mattraditioner genom tiderna, Historiska Media

 

Otryckta källor:

Svensk matkultur

https://mittkok.expressen.se/artikel/86354/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gravad_lax

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravlax

Långfredag

bild jesus

Påsken är det kristna kyrkoårets främsta högtid och inom det kristna påskfirandet uppmärksammas långfredagen till åminnelse av Jesu korsfästelse och död. Själva namnet kommer av att dagen var lång och plågsam för Jesus. Dessutom har påskgudstjänsten av tradition varit lite längre än i vanliga fall.

I Sverige blev långfredagen allmän helgdag på 1600-talet och är så än idag. Länge betraktades långfredagen som påskens mörkaste dag och hade en stark betoning på sorg och botgöring. Inte sällan firades den med svart klädsel och måltiderna hölls enkla. Stillhet skulle råda och onödiga aktiviteter undvikas. Ända fram till 1969 var affärer, restauranger, biografer och teatrar enligt lag skyldiga att hålla stängt.

I delar av landet ägnade man sig förr åt rispiskning för att påminna sig om hur Jesus lidit. En kvarleva efter denna tradition är påskriset. Övergången till ett dekorativt ris skedde under 1700-talet och påskfjädrarna tillkom vid 1800-talets mitt.

I kyrkan är det vanligt att än idag markera allvaret och sorgen genom att smycka altaret med fem röda rosor som symboler för de sår Jesus fick vid korsfästelsen. Textilierna är svarta, vid gudstjänsten spelas ingen orgelmusik och kyrkklockorna används inte.

Fotnot: Mer om påsken kan du läsa här:

Dymmelonsdag

Skärtorsdag

Påskafton

 

Tryckta källor:

Berg, Matilda ( 2017), Högtider året runt och livet ut, Semic

Modeus, Martin (2000), Tradition och liv, Verbum

 

Otryckta källor:

https://www.nordiskamuseet.se/arets-dagar/pask

https://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2019-04-19-langfredag.html

https://www.svenskakyrkan.se/fastan/langfredagen

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngfredagen

https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5skris

Kulturhistoriska sevärdheter, del 23: Norra Ölands kulturskatter

20170624_144217

Öland har länge lockat besökare av vitt skilda anledningar. Inte minst visar ön upp en mångfald av sällsynt natur, fåglar och fornlämningar. Låt mig ta dig med på en resa till några av de främsta sevärdheterna. Vi börjar idag med den norra halvan:

Vår resa startar vid Ölands nordspets, där vi besöker fyrtornet Långe Erik. Utsikten från det 32 meter höga tornet är nevkittlande och vi blir nog kvar en stund innan vi beger oss till den närbelägna Trollskogen. Där skapar förvridna och knotiga tallar en mystisk stämning och vi kan nästan känna hur den gamla folktrons väsen blickar fram ur sina gömslen. Vi åker en tur med Böda skogsjärnväg, vars smalspåriga järnvägssträcka ursprungligen byggdes för timmerfrakt. Nu är den ett levande museum, som visar upp lok och vagnar från skogsjärnvägsepoken 1908-1959.

Vi tar oss vidare till öns västra kust, där vi gästar Byxelkrok. Det gamla fiskelägets hamn kantas av butiker och caféer och vi ser M/S Mary komma in för att hämta upp turister till nationalparken Blå Jungfrun. I närheten hittar vi det öppna, flacka landskap som Carl von Linné döpte till ”Neptuni åkrar”, då den blommande blåelden under sommaren får marken att likna ett hav. Där får vi också möjlighet att upptäcka ett vikingatida gravfält, även om de synliga resterna inte är så tydliga.

När ögonen sett sig mätta far vi vidare till den sorgesamt vackra ödekyrkan i Källa. 20170624_125703Kyrkan, som började byggas runt år 1170 och stod färdig i mitten av 1200-talet, var i bruk i flera hundra år innan en olycklig ombyggnation gjorde att murarna började spricka och kyrkan övergavs. Idag är den varsamt renoverad och används sommartid för konserter.

Vi fortsätter söderut och stannar till i Sandvik för att titta på den sju våningar höga väderkvarnen, som är en av Europas största. Där klättrar vi uppför de vindlande trapporna och fascineras av hur vinden kunnat driva det massiva och komplexa maskineriet. Inuti kvarnen ryms en servering, där vi kanske passar på att äta den öländska specialiteten lufsa.

Nu följer vi den smala bilvägen mot Äleklinta, där vi för en stund lämnar kulturens värld för att njuta av naturen och läsa av landskapets geologiska spår. Detta är ett av Ölands vackraste kustpartier, där kalkstensstupen öppnar hisnande vyer mot havet och den geologiska historien blottas i lager av alunskiffer, orsten och siltsten. Vi stannar förstås till vid fiskeläget Bruddesta och dess byggnadsminnesmärkta sjöbodar med vasstak. Därefter lämnar vi åter kusten för att resa vidare till Skäftekärr och uppleva järnålderns lämningar. På platsen finns två gravfält och husgrunder från ett tjugotal gårdar. Ett av husen har rekonstruerats och visar upp hur människor levde för mer än 1000 år sedan.

20170624_133441

20170624_101323

Nu närmar vi oss Borgholm, där Borgholms slott bildar en särpräglad silhuett mot himlen. Vi besöker slottet, som brukar kallas ”Nordens skönaste ruin”, och hänförs av den monumentala storleken. Slottets historia går tillbaka till 1100-talet och under hundratals år var det skådeplats för upprepade cykler av strider, förstörelse och återuppbyggnad. Det ödelades till stor del under Kalmarkriget och är idag en ruin efter att en klädesfabrik inrättats på 1800-talet och orsakat en brand. Ändå är slottet ett storslaget besöksmål, som bjuder på mäktiga hallar och fantastisk utsikt över Kalmarsund. I närheten finns Köpingsvik, ett vikingatida handelscentrum som nu förvandlats till badparadis. Lite längre söderut kommer vi till kungafamiljens sommarresidens Solliden, vars blomstrande park är öppen för allmänheten under sommarhalvåret.

20170624_163610Vi sätter oss nu i bilen (eller kanske cyklar vi?) och far tvärs över ön till Ölands östkust. Där ligger ruinerna efter S:ta Britas kapell. Detta var en av det medeltida Ölands största byggnader och rymde såväl kyrka som pilgrimshärbärge och magasin. Än idag är ruinerna imponerande och upplevelsen förstärks av läget vid havet.

Vi fortsätter söderut och stannar till för att besöka Störlinge kvarnrad, 20170624_165724-e1540180426160.jpgen av öns mest kända samlingar av väderkvarnar. På en prydlig linje står sju bevarade stubbkvarnar, där hela kvarnhuset kan vändas efter vinden. I närheten finns Skedemosse, som var Sveriges mest betydelsefulla offerplats under järnåldern. Ett museum berättar om utgrävningarna och fynden därifrån.

En kort resa inåt landet tar oss till fornborgen Ismanstorps borg. Borgen var sannolikt i bruk under tiden 200-400 e.Kr och var kanske en tillflyktsort under orostider. Innanför dess murar finns inte mindre än ett nittiotal husgrunder.

Vår sista anhalt blir Himmelsberga, där vi får se exempel på traditionell öländsk byggnadsteknik. I den välbevarade radbyn ligger ladugårdslängor ordnade utmed bygatan, medan boningshusen nås från kringbyggda innergårdar. Vi tar vi en promenad och njuter av de charmiga miljöerna från 1700- och 1800-talen.

20170624_171437

När vi lämnar Öland och reser tillbaka till fastlandet är vi fulla av intryck. Samtidigt vet vi att vi ännu bara sett öns norra halva, att det finns mycket kvar att utforska och att vi snart vill återvända. Sveriges minsta landskap är på många sätt ett av de rikaste.

Fotnot:

Södra Öland kan du läsa om här.

 

Tryckta källor:

Harrison, Dick (2011), Upplev Sveriges historia, Bonnier Fakta

Ottosson, Mats och Ottosson, Åsa (2010), Upplev Sverige, Bonnier Fakta

Information har även hämtats ur material från Ölands turistbyrå.

 

Otryckta källor:

https://www.oland.se/sv

När normerna förändras, del 38: Barnrån och gågrupper

bild rån

Jag minns inte när jag första gången hörde ordet ”barnrån”, men förmodligen var det för några år sedan. Rättstavningsprogrammen i datorn rödmarkerar fortfarande ordet som en felstavning – ett sådant ord ska helt enkelt inte finnas i svenska språket. Men nu gör det det och anledningen är förstås att det nu behövs, då rån mot unga ökat kraftigt. (Kriminologen Jerzy Sarnecki hävdar emellertid i Aftonbladet att det rör sig om en övergående topp, som beror på att tillfälliga gäng har ”poppat upp”, hur han nu kan veta det.)

I regel angrips barnen av rånare som agerar i grupp. Genom hot och våld tillskansar sig gärningsmännen pengar, mobiltelefoner, datorer och jackor. Den senaste tiden har vi fått se exempel på hur sådana rån kan ske mitt på dagen i vanliga bostadsområden eller i anslutning till skolor. I vissa fall är rånarna själva barn eller ungdomar.

En effekt av denna rånvåg är att ett annat ord har fått en ny innebörd. Tidigare var ”gågrupper” något som bildades av människor som ville motionera tillsammans, medan det numera syftar på att man ska förflytta sig i klungor för att undvika att utsättas för brott. Exempelvis har tränare inom barn- och ungdomsidrott börjat möta upp barnen vid busshållplatser och tunnelbanestationer, för att i samlad tropp föra dem till träningslokalerna.

Jag har aldrig tidigare hört talas om att liknande arrangemang varit nödvändiga.

Med sorg i hjärtat konstaterar jag att de språkliga förändringarna avspeglar en förändrad verklighet.

Tillägg 2019-08-17:

En rapport från BRÅ konstaterar nu att antalet rån mot barn fördubblats på några år:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordmanga-ran-mot-unga

 

Läs mer:

https://www.gp.se/ledare/last-night-in-aspudden-nacka-bj%C3%B6rkek%C3%A4rr-s%C3%B6dra-sandby-lund-1.14003821

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/anders-12-arige-son-ranades-och-misshandlades

Mohamed Omar: Låt inte Sverige bli ett stort Rinkeby

DET GODA SAMHÄLLET

Mohamed Omar

Alla kulturer bör inte ha samma status i Sverige. En kultur bör vara privilegierad, den kultur som definierar landet och ger det dess identitet. I Sverige bör det vara den svenska kulturen, på samma sätt som det svenska språket har en särställning som huvudspråk här och alltså är överordnat minoritetsspråk och invandrarspråk. Arabiskan har i Sverige inte samma status som jiddisch – ett av minoritetsspråken. Är det diskriminering? Ja, det är det.

Den svenska staten bör inte ta något ansvar alls för invandrarnas kulturer. Julen är en röd dag, men inte den islamiska högtiden eid.

Visa originalinlägg 855 fler ord

Svenska folksagor, del 17: Trollets hjärta

Måste en saga vara logisk? Och måste allt som berättas i sagan hänga ihop och vara relevant för handlingen? Nej, så är det nog inte. Det ligger i sagans natur att den kan få rymma hur mycket fantasi som helst. Idag bjuder jag på just en sådan saga, som väcker väldigt många frågor, men är en saga ändå. Den ger också utryck för en mycket intressant uppfattning om hur ett troll kan se ut.

Sagan har hämtats ur samlingsvolymen Barnens svenska folksagor, som sammanställts av Mary Örvig. Jag återger den fritt.

Det var en gång en rik herreman, som hade en enda dotter. Henne höll han mycket av och han höll alltid ett vakande öga öppet, så att inget skulle gå henne illa.

Inte så långt från honom bodde en fattig torpare. Torparen hade en son, som var jämnårig med den rika mannens dotter. På något vis lärde de båda barnen känna varandra och lekte ständigt tillsammans. När de blev äldre började herremannen se snett på deras vänskap och förbjöd dem att träffas, men barnen vägrade lyda och förblev oskiljaktiga. Tillslut blev herremannen så förargad att han lät bygga en hög gärdesgård mellan herrgården och torpet. Men inte heller det hjälpte, för gärdesgården var inte tätare än att barnen kunde ligga på var sin sida om den och leka med varann.

”Om du inte lyder ska du få komma till världens elakaste troll”, sade då herremannen till sin dotter.

Men varken hotelser eller böner hjälpte. Barnen fortsatte träffas och gick inte att skilja.

En kväll då alla hade lagt sig, bultade det hårt och uppfordrande på herremannens port. Pigan gick ut och frågade vem det var som kom i nattmörkret.

”Säg åt din herre att han kommer ut själv, annars ska det stå honom dyrt”, svarade en röst som pigan aldrig förr hade hört. Förfärad rusade hon in för att berätta vad som hade blivit sagt och herremannen blev tvungen att själv gå ut.

Mannen som bultat på porten var det ruskigaste troll och hade kroppen täckt av fjädrar. Med grov röst fordrade han att få det herremannen lovat honom när barnen lekte. 

”Jag är det elakaste troll som finns i världen, och mig har du lovat din dotter. Ta hit henne genast, annars gäller det ditt liv!”

Den rike mannen vägrade bestämt och förklarade att han aldrig på allvar lovat någonting, men här hjälpte inga böner. Herremannen måste hämta sin dotter och lämna ut henne till trollet, som strax for iväg med henne.

När flickan varit borta en tid och inte hörts av, sade torparpojken till sin far:

”Far, nu går jag och söker upp min fästmö.”

Mot detta gjorde hans föräldrar inga protester. De lagade i ordning en matsäck åt honom, och han gav sig iväg. När han gått både långt och länge mötte han en gås, som var illa sargad i vingen.

”Smörj mig med ditt smör, så ska jag hjälpa dig när du råkar i nöd!” bad gåsen.

Pojken smorde såren på gåsens vinge så gott han kunde och gåsen tackade honom innerligt. Så gick han vidare och efter en stund mötte han en hund, som var sårad i tassen.

”Smörj mig med ditt smör, så ska jag hjälpa dig när du råkar i nöd!” sade hunden.

Pojken gjorde så och fortsatte sedan sin vandring. Omsider kom han till en sjö och långt ute i sjön låg en ö med en stuga. Pojken visste då att han kommit rätt, för på den ön bodde trollet. Länge grubblade han utan att förstå hur han skulle kunna komma över till ön. Han tänkte då på gåsen, som lovat hjälpa honom och i detsamma kom gåsen flygande.

”Vad vill du?” frågade fågeln.

”Jo, jag vill över till ön”, svarade pojken.

”Sätt dig då på min rygg”, svarade gåsen.

Pojken satte sig på gåsens rygg, och de for genom luften över sjöns vatten. Inom ett ögonblick var de framme. Gåsen flög genast sin väg, och pojken lämnades åter ensam. Knappt hade han tagit några steg förrän han ramlade ner i ett mörkt hål i marken. En underjordisk gång öppnade sig och han vandrade raskt fram tills han kom till en stor järndörr. Med stor möda öppnade han den tunga dörren och kom så in i ett stort rum. Han gick genom rummet och kom till en silverdörr på andra sidan. Sedan han öppnat silverdörren och gått några steg, fick han se en gulddörr framför sig. Då dörren var låst kikade han in genom nyckelhålet och fick se sin fästmö sitta i rummet innanför.

”Öppna, öppna!” ropade han.

När fästmön kände igen hans röst rusade hon genast upp. Hon låste upp dörren och sade:

”Skynda dig in och lägg dig under min säng! Trollfar kommer snart att vara hemma”

Snabbt plockade hon fram en liten nål, stack honom i fingret och stänkte ett par droppar av hans blod på fönstret. han gjorde sedan som hon sagt och kröp så långt in under sängen som han kunde.

Det dröjde inte länge förrän det hördes ett dån, som om åskan mullrade alldeles ovanför.

”Nu kommer far”, sade flickan.

”Fråga honom tre frågor”, sade pojken. ”Varför är det sött vatten i halva vår källa och salt vatten i den andra halvan, varför har flickan i granngården inte varit frisk sedan hon blev vuxen och var har trollet sitt hjärta?”

Dånet blev ännu hemskare, och nu kom trollet in. han vädrade med sina väldiga näsborrar i luften.

”Här luktar blod!” röt han.

”Ja, här flög en örn förbi och han hade en tupp i näbben. Lite av blodet droppade på fönstret”, svarade flickan.

med det svaret lät sig trollgubben nöjas. Han lade sig i sängen och somnade snart. När han sovit en stund drog flickan en fjäder från hans huvud. Då vaknade han och röt:

”Vad gör du, flicka? Ska du väcka mig ur min bästa sömn?”

”Ack, snälla far, förlåt mig! Jag somnade och drömde om en källa, som hade både sött och salt vatten. Far, som vet allt, kan väl säga vad det beror på?” sade flickan.

”Jo, det ligger ett dränkt barn i det salta vattnet”, svarade trollet och somnade igen.

Efter en stund drog flickan ut ännu en fjäder från hans huvud. Trollet vaknade med ett ilsket rytande.

”Snälla far, förlåt mig! Jag drömde en så underlig dröm om en flicka som blev ständigt sjuk sedan hon väl vuxit upp. Vad kan det bero på? sade flickan.

”Hon tappade brödet, när hon skulle ta nattvarden. Men låt mig nu sova ifred. Annars går det dig illa!” röt trollet och somnade.

För tredje gången ryckte flickan loss en fjäder. Trollet vaknade och nu röt han som en storm om hösten:

”Akta dig flicka, nu är jag vred!”

”Ja, men snälla, rara, söta far, jag drömde att någon ville döda far, och då blev jag så orolig, för jag visste inte var fars hjärta låg.”

”Bry dig inte om det du. Det ligger under grindstolpen.”

Natten gick och solen började snegla in genom fönstret. Då vaknade trollet, sträckte på vingarna och flög sin väg för dagen. Pojken kröp fram, och han och flickan talade länge med varandra. Flickan samlade sedan de vackraste blommor hon kunde hitta, band de vackraste kransar och prydde hon grindstolpen med dem.

När kvällen kom kröp pojken åter in under sängen, och flickan satte sig vid grindstolpen. Det dånade som åskan och trollet kom farande genom luften.

”Varför sitter du här?”, frågade trollet.

”Jo, far sa ju att fars hjärta låg här, svarade flickan.

”Nej”, sade trollet, ”mitt hjärta är i berget som syns på ön där borta. Berget vaktas av en fisk. I berget är en grotta och längst inne i grottan ligger en get, i geten är en duva, i duvan är ett ägg och i det ägget ligger mitt hjärta.”

När gossen hörde detta blev han hjärtans glad och så snart trollet somnat smög han sig ner till sjön. Han tänkte nu på gåsen, som hjälpt honom, och i detsamma stod den bredvid honom.

”Vad vill du?” frågade gåsen.

”Jo, jag vill över till berget du ser där borta”, svarade pojken.

”Sätt dig då på min rygg”, sade gåsen. Pojken gjorde så och i ett flygande huj var han på stranden nedanför berget. Gåsen försvann, men pojken hann knappt märka det, för en väldig fisk kom emot honom och ville sluka honom. Pojken tänkte då på hunden, som lovat honom sin hjälp. I detsamma stod hunden på stranden och grep fisken med sina väldiga käftar. Pojken tackade, smet förbi och fortsatte vidare in i berget. Han hade inte gått långt förrän han mötte han en gammal skytt, som klagade över sin hunger.

”Visa mig till geten och slakta henne åt mig, så ska du få en smörgås!”, sade pojken.

Till det nickade skytten sitt svar. Han förde pojken längre in i berget där geten bodde, slaktade geten och ut flög genast en duva.

”Skjuter du duvan, så ska du få en smörgås till”, sade pojken.

Gubben siktade både länge och väl, men träffade sedan duvan på första skottet så att hon föll död ner framför pojkens fötter. Torparsonen tog då ut hennes ägg och hackade det så fint som den finaste skrivsand. Därefter ropade han på gåsen, som genast kom för att flyga honom tillbaka till sin fästmö.

När pojken återvände till flickan kunde hon berätta att trollet plötsligt hade dött. Nu fanns det ingen längre, som vaktade henne. Tillsammans letade de fram så många skatter de kunde ur trollets håla och flickan sade:

”Nu går vi till stallet och tar den stora hästen, den som förde mig hit!”

De lastade hästen full med så mycket guld och ädelstenar som den kunde bära. Därpå steg de upp i sadeln och flickan sade:

”Så fort hän som hit!”

Hästen får iväg i en hisnande galopp och inom ett ögonblick var de framme vid torparens stuga. Barnen klev av och knackade på och torparens glädje visste inga gränser då han fick se dem. Ännu större blev sedan glädjen när han såg de skatter de hämtat hos trollet. Alla hjälptes åt att pryda torparens stuga och snart sken den av guld och diamanter.

”Låt oss nu bjuda hit far och mor!” sade pojken.

Barnen gömde sig och torparen gick för att hämta adelsmannen och hans fru. När de kom in kunde de inte annat än undra över all den prakt de fick se och frågade varifrån all denna rikedom kommit. Då sprang gossen och flickan fram, och nu hade adelsmannen inget mer att invända mot torparsonen. Barnen växte upp i fröjd och lycka, och det dröjde inte länge förrän deras bröllop firades.