Svenska världsminnen

20191022_124206

De flesta är bekanta med FN:s världsarvslista, som syftar till att uppmärksamma och främja bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Mindre känt är att FN också listar så kallade världsminnen, det vill säga dokument som på olika sätt bidrar med betydelsefull kunskap om mänsklighetens historia och kultur. Det kan handla om exempelvis skrifter, fotografier, film eller filer. Sådant material löper stor risk att skadas vid felaktiga arkiveringsmetoder och måste därför vårdas omsorgsfullt för att inte gå förlorat. FN:s arbete syftar både till att bevara materialet och att tillgängliggöra det, så att nästkommande generationer kan lära av historien.

Världsminnesprogrammet (på engelska Memory of the World) grundades 1992 och samordnas av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Med tiden har listningen kommit att innehålla en stor mängd värdefulla dokument och arkiv av vitt skild karaktär. H.C. Andersens manuskript och Anne Franks dagbok är exempel på föremål som getts världsminnesstatus.

Flest registrerade världsminnen har (kanske föga förvånande) Tyskland, som bidragit med hela 23 världsminnen. Sverige har sju världsminnen och den som går igenom den svenska listan kan nog tycka ett det finns ett och annat som fattas. Sverige har en gedigen tradition av registerföring och dokumentation och i framtiden tror jag vi kommer att få se fler svenska världsminnesklassningar.

Just nu genomgår Världsminnesprogrammet en revision och är därför stängt för nya nomineringar fram till hösten 2021. Därefter kan den som så önskar lämna egna nomineringsförslag till den svenska världsminneskommittén.

 

Våra svenska världsminnen

 

Dag Hammarskjöldsamlingen

Dag Hammarskjöld blev under sin tid som FN:s generalsekreterare på 1950-talet en av Sveriges mest internationellt inflytelserika personer. Hans samling innehåller dokument från arbetet i FN, personliga brev och anteckningar rörande världspolitik som på ett unikt sätt skildrar ett viktigt historiskt skede.

 

Alfred Nobels familjearkiv

Alfred Nobels familjearkiv innehåller böcker, korrespondens, ritningar och annat material som avspeglar hans omfattande gärning som uppfinnare. Inte minst finns dokumentation rörande 355 patent i olika länder.

 

Astrid Lindgrens arkiv

Astrid Lindgren är en av världens mest lästa och älskade barnboksförfattare, vars böcker har översatts till runt hundra språk. Med sin säregna fantasi skapade hon en ovärderlig bokskatt, samtidigt som hennes engagemang för barns rättigheter kom att få stort inflytande. Hennes arkiv omfattar 150 hyllmeter av brev, pressklipp och manuskript.

 

Stockholms stads byggnadsritningar

Ritningar över Stockholms stads byggnader har arkiverats sedan 1700-talet. Genom dessa kan man följa den historiska utvecklingen från en småstad till en modern huvudstad. Stadsbyggnadsritningar som täcker så lång tid är världsunikt.

 

Silverbibeln

Silverbibeln är en handskrift från 500-talet, som nedtecknats med guld- och silverbläck på högklassigt pergament. Innehållet utgörs av en bibelöversättning från grekiska till gotiska är den främsta källan till kunskap om detta nu utdöda språk.

 

Ingmar Bergmans arkiv

I Ingmar Bergmans arkiv finns framför allt manus till hans världsberömda filmer, böcker och dramatik. Hela skapandeprocessen finns dokumenterad, från handskrivna utkast till färdiga manuskript.

 

Emmanuel Swedenborgs arkiv

Emmanuel Swedenborg var en mycket produktiv vetenskapsman och filosof under 1700-talet. Hans teologiska verk har uppmärksammats och tolkats över hela världen. I hans arkiv finns både publicerade och opublicerade manuskript som skildrar hans säregna tankevärld.

 

 

Fotnot: Bilden överst visar världsminnet Silverbibeln, som förvaras på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Om den kan du läsa mer här.

 

Läs mer:

https://en.unesco.org/programme/mow

https://riksarkivet.se/svenska-varldsminnen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_v%C3%A4rldsminnen

https://www.isof.se/om-oss/levande-traditioner—immateriella-kulturarv-/aktuellt-om-levande-traditioner/nyheter-unesco/2015-10-15-ny-hemsida-om-svenska-varldsminnen.html

Världsminnen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s