Tänkvärt om kultur, del 31

bild pärla

Med familjen som utgångspunkt måste vi börja betrakta det svenska kulturarvet som vårt arvegods och göra anspråk på det som tillhör oss. Arvegodset är allt ifrån sägner, sånger, seder och bruk till landskap, arkitektur, fornfynd och heliga platser. Vi måste sträva efter att minska antalet mellanhänder och direkt ta del av vår folkliga kultur och vårt arvegods utan att det förvanskas eller ifrågasätts.

– Anders Agdahl

Hela Anders Agdahls artikel hittar du här.