Vad är ett kulturreservat?

20200517_124235

Sedan 1998 har Sverige en lag som säger att en kommun eller en länsstyrelse kan besluta att en värdefull kulturmiljö ska bilda ett kulturreservat. Det innebär att den aktuella kulturmiljön ges ett särskilt skydd och vårdas enligt en fastställd skötselplan. Syftet är att bevara miljöer som bedöms vara av högt kulturhistoriskt intresse, på samma sätt som skyddsvärda naturområden bevaras i form av naturreservat.

I regel instiftas ett kulturreservat för att vårda byggnader, fornlämningar eller odlingsmarker, men även platsbundna verksamheter och traditioner kan ingå. Vanliga aktiviteter i kulturreservaten är småskaligt jordbruk med äldre metoder, djurhållning och hantverk. Enligt föreskrifterna ska kulturreservaten vara tillgängliga för allmänheten och erbjuda besökarna möjlighet att få inblick i de historiska skeenden som format kulturmiljön. Ofta ingår även publika arrangemang i skötselplanen, såsom kursverksamhet, föreläsningar och försäljning. Några kulturreservat har privata ägare som är engagerade i skötseln, medan andra drivs av stiftelser, organisationer eller museer.

Sveriges första kulturreservat var Åsens by i Jönköping, som instiftades år 2000. Idag finns totalt 43 kulturreservat spridda över landet. Tillsammans representerar de bland annat traditionella jordbruksbyar, bruksmiljöer, äldre tiders fiskerinäring, samekulturen och historiska platser knutna till försvarsmakten. Det senaste tillskottet är Stensjö by i Småland, en särpräglad småländsk skogsby som fungerat som inspelningsplats för filmatiseringen av Astrid Lindgrens böcker om barnen i Bullerbyn.

Kulturreservaten utgör en levande del av vårt kulturarv och är väl värda att leta upp och besöka. Våren och sommaren är den mest aktiva tiden, då flera kulturreservat erbjuder bland annat fältvandringar, slåtterdagar och skogsbruksträffar.

En lista över Sveriges kulturreservat och de aktiviteter som anordnas hittar du på svenskakulturlandskap.se.

20200517_124001

Fotnot: Fotografierna ovan visar byggnader och odlingsmarker som ingår i kulturreservatet Vallby Sörgården utanför Tidan i Västergötland. Nedan en bild från kulturresevatet Kvarna i Dala-Floda i Dalarna.

20200714_164044

 

Läs mer:

https://allmogens.se/smalandsk-by-blir-kulturreservat/

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—kalmar/2020-03-10-stensjo-by-blir-kalmar-lans-forsta-kulturreservat.html

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/

Kulturreservaten

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturreservat

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s