Kulturhistoriska personligheter, del 20: Alice Tegnér

bild Alice Tegner

Alice Tegnér är en av Sveriges främsta tonsättare. Framför allt är hon känd för att ha skrivit ett stort antal barnvisor, varav många blivit klassiker. Flera av hennes visor ses som en självklar del av svenska barns uppväxt och fortsätter att föras vidare över generationer.

Alice Tegnér föddes som Alice Charlotta Sandström 1864 i Karlshamn. Hennes föräldrar var sjökaptenen Eduard Sandström och dennes hustru Sophia Laurentia Brobeck. På grund av sitt yrke tillbringade fadern långa perioder till sjöss och Alice såg honom första gången vid tre års ålder. Fadern hade ett stort musikintresse och när han var hemma roade han Alice och hennes syskon med musikaliska lekar. Särskilt Alice visade tidigt en musikalisk begåvning och föräldrarna ordnade så att hon redan vid sex års ålder fick ta musiklektioner för organisten i Karlshamn.

Vid tretton års ålder skickades Alice till Stockholm för att läsa vid Ohlinska skolan. Hon inackorderades där hos en familj. Två år senare omkom fadern i en olycka på Atlanten, vilket Alice verkade ta mycket hårt. Hon kom därefter att bära en medaljong med faderns bild runt halsen. Hans beskrivningar av sjömanslivet blev också en källa till inspiration när hon började skriva sånger.

Efter faderns död ändrades planerna rörande Alices framtid. Tanken hade varit att hon skulle utbilda sig inom musik, men efter förlusten av fadern blev det istället bestämt att hon skulle läsa till lärarinna, då detta sågs som ekonomiskt tryggare. År 1880-1883 läste hon vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm, samtidigt som hon drygade ut kassan genom att erbjuda pianolektioner. Efter studierna arbetade hon som guvernant i både Sverige och Finland och blev under denna tid bekant med juristen Jakob Tegnér. 1885 gifte de sig och de påföljande åren föddes sönerna Gösta och Torsten. Pojkarna tyckte mycket om att höra sin mamma sjunga, vilket fick Alice att börja skriva barnvisor.

1891 flyttade familjen till Djursholm i Stockholm, där Alice fick arbete som lärarinna i Djursholms samskola. I det nya bostadsområdet började Alices visor att spridas och sjungas av barnen. 1892 lät hennes svåger, bokförläggaren Fredrik Skoglund, samla sångerna i vissamlingen Sjung med oss, mamma!, som snabbt vann popularitet. Samtidig var Alice verksam som kantor i Djursholms kapell, vars pastor var Natanael Beskow. Genom honom lärde Alice känna Elsa Beskow, som hon sedan kom att samarbeta med i många år. Inte minst illustrerade Elsa Beskow ett antal av Alices mest populära kompositioner till boken Mors lilla Olle och andra visor.

20200616_193839

Som visskapare var Alice nydanande, då hon var tidig med att låta barnvisorna ta barnets perspektiv, men hon var även mån om att bli erkänd som seriös tonsättare och vinna uppskattning för mer än barnvisor. Hennes produktion kom med tiden att innehålla kyrkomusik, kantater, romanser och körsatser, liksom stycken för cello, piano och violin. Hon tonsatte också dikter av ett flertal författare, inte minst Karin Boye, Erik Axel Karlfeldt och Zacharias Topelius. Hennes kompositioner vann uppmärksamhet och hon anlitades ofta för att hålla konserter och spela vid högtidliga tillfällen. Under sitt liv tilldelades hon ett stort antal priser och utmärkelser och 1926 blev hon ledamot av Kungliga Musikaliska akademien.

Alice hyste en stark tro på att sång och musik hade en förenande kraft mellan människor, vilket kom att prägla hennes livsgärning. Hon var mån om att musiken skulle nå ut till alla och mycket av sitt musikaliska arbete utförde hon utan ersättning. Efter makens död 1926 valde hon att varje onsdagskväll öppna sitt hem för områdets hembiträden, så att de kunde få tillgång till sångundervisning och en stunds musikalisk samvaro.

I början av 1900-talet hade Alice hunnit bli en känd och älskad kompositör. Hennes 50- och 60-årsdagar firades med talrika hyllningar och utmärkelser. Inför Alices 75-årsdag samlades pengar in som grundplåt till att skapa en sångbok för alla svenska skolbarn. Resultatet blev boken Nu ska vi sjunga, som illustrerades av Elsa Beskow. Boken användes länge i den svenska folkskolans musikundervisning och ges än idag ut i nyupplagor.

Alice fortsatte vara aktiv och verksam ända till slutet av sitt liv. Våren 1943 höll hon sin sista konsert. Några veckor senare avled hon i lunginflammation, 79 år gammal. Hela Sverige sörjde hennes bortgång och under begravningsakten spelades flera av de visor Alice själv satte högst värde på. Hon är nu begravd på Djursholms begravningsplats.

Efter sig lämnade Alice Tegnér en sångskatt, som skänkt glädje till barn och föräldrar i över ett sekel. Visor som Mors lilla Olle, Bä bä vita lamm, Blåsippor (text av Anna Maria Roos), Ekorrn satt i granen, Sockerbagaren, Majas visa (”När lillan kom till jorden”), Videvisan (text av Zacharias Topelius) och Dansa min docka är allmänt bekanta och har blivit en självklar del av det kulturarv som förmedlas till svenska barn. Visboken Mors lilla Olle och andra visor är en av den svenska barnlitteraturens mest älskade böcker.

Till 50-årsdagen efter hennes död instiftades Alice Tegnér-musikpriset, som tilldelas personer som gjort insatser för barns musik. Priset delas ut vartannat år i samband med Alice Tegnér-dagarna i Karlshamn. År 2006 bildades Alice Tegnér-sällskapet för att förvalta hennes musikaliska arv och på Karlshamns museum finns idag ett särskilt rum som är tillägnat Alice Tegnérs musikaliska produktion.

 

Gläns över sjö och strand

 

Betlehems stjärna (”Gläns över sjö och strand”) är en av våra mest omtyckta julsånger. Från början var texten en dikt av Viktor Rydberg, som 1893 tonsattes av Alice Tegnér.

Viktor Rydberg var liksom Alice Tegnér Djursholmsbo. Han fungerade som inspektor på skolan där Alice var verksam, vilket gav henne idén att överraska honom med en tonsättning av dikten. Enligt egen beskrivning var hon ”orimligt nervös” inför framförandet, då hon gjort några mindre ändringar för att få texten att passa ihop med melodin. Viktor Rydbergs reaktion blev emellertid odelat positiv, vilket fick honom att uttala: ”Nu förstår jag att en dikt blir aldrig nationens egendom förrän den sjunges.”

Rydberg hade säkert rätt i den bemärkelsen att Tegnérs tonsättning i högsta grad bidragit till att hans dikt uppmärksammats och levt kvar. Betlehems stjärna framförs nu varje år på julkonserter och luciafiranden runt om i landet och ingår i den svenska psalmboken.

 

 

Tryckta källor:

Brundin, Tomas (2014), Alice Tegnér: biografi, dagböcker, brev, Karlshamns museum

Tegnér, Alice (2011), Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér, Rabén och Sjögren

 

Otryckta källor:

https://alicetegner.wordpress.com/about/

https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/19567/alice-tegner/

https://www.karlshamnsmuseum.se/museet/index.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alice_Tegn%C3%A9r

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ns_%C3%B6ver_sj%C3%B6_och_strand

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nu_ska_vi_sjunga

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s