Klenoder ur vårt kulturarv, del 11: Magnus Erikssons landslag

Bild Magnus_Eriksson

Magnus Erikssons landslag är den första lagsamlingen i Sverige som omfattat hela riket. Den trädde i kraft i mitten av 1300-talet och ersatte då de tidigare landskapslagarna.

När Magnus Eriksson blev kung av Sverige 1319 (vid tre års ålder) hade han redan ärvt den norska kronan efter sin morfar Håkon Magnusson. De båda rikena förenades således i en personalunion och Magnus Eriksson blev regent i Europas största land. Detta rike var emellertid dåligt samlat och behovet av enhetliga regler var tydligt. När kung Magnus nått myndig ålder började han genomföra ett flertal reformer som riktade sig till landet som helhet. Inte minst lät han under sin eriksgata 1335 upphäva träldomen. Senare lät han tillsätta en nämnd, som fick till uppgift att ta fram en gemensam uppsättning lagar för hela riket.

Magnus Erikssons landslag byggde vidare på Birger jarls och Magnus Ladulås fridslagar och kom att inlemma stora delar av landskapslagarna (framför allt Upplandslagen och Östgötalagen). En uppmärksammad och ofta citerad del är Konungabalken, som utgör ett slags regeringsform med bestämmelser rörande rikets styre. Bland annat slår den fast att kungen ska väljas i kungaval. Sverige blev därmed ett tydligt valrike, där kronan inte skulle ärvas. Konungabalkens inledande illustration visar en kung, som med stor sannolikhet är Magnus Eriksson själv (bilden överst). I övrigt innehåller landslagen balkar rörande bland annat giftermål, arv, jordaköp och brottmål. 

Idag finns landslagen bevarad i ett 90-tal handskrifter av lite olika ålder. Kungliga bibliotekets exemplar har daterats till 1430-talet. Handskriften har blivit berömd för sin rika utsmyckning, inte minst i form av realistiska skildringar av olika brott. Endast ett fåtal svenska skrifter från denna tid innehåller bilder, men i landslagen förekommer de i överflöd. Små teckningar omger varje sidas initialer och varje balk inleds av helsidesillustrationer. Bild Magnus_Erikssons_landslag1Bilderna är mycket detaljrika och avbildar kärnfulla scener ur medeltidens vardagsliv. Byggningabalken visar en bonde som sätter spaden i jorden, medan köpmålabalken skildrar hur en förnäm dam köpslår med en handelsman. Jordabalkens bild av två hamlade träd är en av de äldsta landskapsbilderna i nordisk konst. Brott och straff skildras rättframt och verklighetstroget: I högmålsbalken finns en bild av en mor som dödar sitt barn (se nedan) och Tjuvabalken illustreras med en galge i bruk. Ur kulturhistoriskt perspektiv är landslagens textinnehåll och illustrationer att betrakta som en guldgruva.

Bild Magnus_Eriksons_landslag_barnamord

I och med landslagens tillkomst blev de skilda svenska landskapen en rättslig enhet med fastare karaktär av ett samlat rike. Hundra år senare stadfästes en modifierad variant (Kristofers landslag) av Kristofer av Bayern. De båda lagböckerna användes sedan fram till 1700-talet och fick således inflytande på svenskt rättsväsende i flera hundra år. Betydelsen för vårt lands rättsutövning har varit enorm.

Ur Tjuvabalken

Stjäl någon fiskar från en annans nät, mjärdar, krokar eller andra fiskeredskap, blir han tagen på bar gärning böte han sex marker och återgälde skadan. Stjäl han nät eller andra fiskeredskap, och blir tagen på bar gärning då må det bindas på hans rygg, och han skall undergå tjuvs straff.

 

Tryckta källor

Henrikson, Alf (1963), Svensk historia, Bonniers

Lagerqvist, Lars O. (1976), Sverige och dess regenter under 1000 år, Albert Bonniers Förlag

Åberg, Alf (1978), Vår svenska historia, Natur och Kultur

 

Otryckta källor:

https://popularhistoria.se/sveriges-historia/kungar-drottningar/magnus-eriksson-den-mobbade-monarken

https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Erikssons_landslag

https://ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/magnus-erikssons-landslag/

Information har även inhämtats vid besök på Medeltidsmuseet i Stockholm.

2 reaktioner på ”Klenoder ur vårt kulturarv, del 11: Magnus Erikssons landslag

  1. Vi på ULSANS blogg tackar dig för ditt historiska intresse. När man inte har förmåga att gå tillbaka till sina historiska rötter blir det minst sagt komplicerat att se framtiden an. Var generation har sina problem och kanske blir de större med en ökad folkmängd på vårt klot. Därför är det av vikt att förkovra sig i vår och den europeiska historien med de inslag som har haft stor betydelse från vårt närområde. Kim har du läst den här boken som kanske ger ett större perspektiv om var vi kommer ifrån. (”Min Europeiska familj” av Karin Bois.) Kanske en bra bakgrund som alla borde känna till men ger mer kött på benen som min sambo Ulla uttrycker sig. Med vänliga hälsningar Olof Lundqvist.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s