Kulturhistoriska sevärdheter, del 46: Ytterlännäs gamla kyrka

20200719_142923

På ett näs i Ångermanälven lite utanför Kramfors ligger Ytterlännäs gamla kyrka. Där har den legat sedan 1200-talet och mycket talar för att den uppförts på en tidigare hednisk offerplats. Enligt traditionen restes kyrkan av sex bönder från olika byar i närområdet: Pål i Wäja, Funt i Mo, Kil i Lägdom, Rake i Angsta, Håletter i Stensätter och Håkan i Bollsta. Kanske finns ett korn av sanning i detta, eftersom det på den tiden var sedvanerätt att sex bönder fick bygga en kyrka och avlöna en präst.

I sitt tidigaste utförande bestod kyrkan enbart av långhus och ett smalt kor. På 1400-talet byggdes den ut med sakristia och vapenhus. Samtidigt uppfördes smäckra takvalv och kyrkan försågs med kalkmålningar. Från denna tid finns mycket bevarat, även om trägolv och bänkar tillkom först på 1600-talet. Innan dess deltog gudstjänstbesökarna omväxlande stående och knäböjande på jordgolvet. Yttertaket är också av yngre datum; det byggdes om efter att ett åsknedslag orsakat en takbrand 1773.  

Redan utanför slås dagens besökare av kyrkans ovanliga utseende. Istället för kyrktorn är taket brutet och krönt av en lanternin. Inuti känns kyrkan påtagligt ålderdomlig. Dörrklappen på den gamla kyrkporten (som nu leder från vapenhuset in till långhuset) är kyrkans äldsta inventarium. Den utgörs av ett lejonhuvud med en bronsring i munnen och har daterats till (ja, faktiskt!) 800-talet. Tillverkningsplatsen är oklar. Ett annat framträdande inslag är de dubbla läktarna, som målats i bjärta färger. En av anledningarna till det grälla färgvalet var att kyrkans små fönster släppte in begränsat med ljus. Först när läskunnigheten ökade breddades fönstren, så att församlingen kunde följa med i psalmböcker och Bibel.

Kyrkans mest framträdande karaktärsdrag är de rikt dekorerade stjärnvalven. De målades av den så kallade ”alfabetsmästaren” som utsmyckade ett flertal Norrlandskyrkor under medeltiden. Länge troddes han heta Eghil, men det riktiga namnet är okänt.

Värd att uppmärksamma är kyrkans madonnastaty, som räknas som ett att 1500-talskonstnären Haaken Gullesons finaste verk. (Statyn skymtar fram längst ner till vänster i bilden ovan.) Tidigare fanns fyra tillhörande figurer, som ortsborna kunde låna hem när de behövde särskild hjälp, men dessa har försvunnit.

Under 17- och 1800-talet ökade områdets befolkning och Ytterlännäs kyrka blev för trång. En ny kyrka byggdes och den gamla övergavs. På grund av den särpräglade interiören blev den äldre kyrkan emellertid ett omtyckt utflyktsmål och omvandlades till museum. Nu fungerar Ytterlännäs gamla kyrka som vägkyrka under sommaren. Guidade turer erbjuds och strax intill finns en liten servering.

Denna 1200-talskyrka hör till de antikvariska undren i riket. Interiören har mycket få motsvarigheter i sin art. Kyrkan skulle egentligen rivas i samband med att en ny byggdes, men ett brandtal vid en sockenstämma 1850 mot detta ”helgonrån” av en framsynt häradshövding Schönmeyer räddade den för eftervärlden att ”bära vittne om fädrens mannakraft och skönhetssinne”. 

Ur Sverigeboken

 

Tryckta källor:

Ottosson, Mats; Ottosson, Åsa (2010), Upplev Sverige. En guide till upplevelser i hela landet, Bonnier Fakta

Thaning, Olof (red. 1982), Sverigeboken, Det Bästa

Wivall, Per; Grenholm, Lennart (1992), Värt att se i Sverige, Bonniers

 

Otryckta källor:

https://www.höga-kusten.se/historiska-platser/ytterlannas-gamla-kyrka/

https://www.svenskakyrkan.se/kramfors/ytterlannas-gamla-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterl%C3%A4nn%C3%A4s_gamla_kyrka

Information har även inhämtats vid besök i Ytterlännäs gamla kyrka.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s