2 reaktioner på ”Inlägg raderat

 1. Ledsam historia angående kronokvarnen.

  Det ser inte bättre ut än att Sverige bryter mot Unescos Konvention om Skydd för
  Världens Kultur- och Naturarv. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den myndighet som ansvarar för att Sverige följer den FN-konvention som vi ratificerade 1985.

  RAÄ konstaterar bl.a. att ”de länder som skriver under konventionen tar på sig ett stort ansvar. Konventionen kräver att det finns en lagstiftning, en organisation och en utbildning som garanterar att natur- och kulturvärden i det egna landet skyddas och vårdas”.

  Att kronokvarnen i Karlskrona ”skyddas” kan man väl kanske säga, enär skyltning i stort sett saknas och att man hotas med Polis när man närmar sig den. Men med det kommunala skräpet så råder det ingen tveckan om att den inte ”vårdas”.

  Några utdrag ur FN-konventionen som Sverige ratificerat:

  ”De länder som undertecknar konventionen erkänner att skyldigheten att säkerställa identifiering, skydd, bevarande, levandegörande och överlämnande till kommande generationer [av kultur- och naturarven].”

  I artikel 27 slås fast att staten ska
  ”… med alla lämpliga medel och i synnerhet genom utbildnings- och informationsprogram sträva efter att stärka sina folks uppskattning av och respekt för det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 i
  konventionen. De skall åta sig att hålla allmänheten underrättad om de faror som hotar detta arv och om den verksamhet som bedrivs i enlighet med denna konvention (artikel 27 1, 2).”

  Ett mycket intressant stycke ovan. Det känns INTE som vår regering och de olika myndigheterna (Skolverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet m.fl.) går in med liv och lust för att ”stärka det svenska folkets uppskattning och respekten för våra kultur- och naturarv”. Snarare tvärtom. Jag skulle tro att vår nuvarande regering snarare uppfattar konventionen som ”chauvinistisk”, ja nästan ”rasistisk”. Vi har ju som bekant ingen egen historia eller kultur (”endast barabari – allt gott har kommit utifrån” (f.d. statsminister F Reinfeldt) och vi har bara ”töntiga saker som midsommar” (f.d. vice statsminister M. Sahlin).

  Mycket intressant att läsa i ”Unescos Konvention om Skydd för
  Världens Kultur- och Naturarv”:

  Klicka för att komma åt Vaerldsarvskonventionen.pdf

  Hanteringen av Kronokvarnen skulle kunna ses som ett brott mot Unescos konvention och borde kunna rapporteras direkt till Unesco och FN.

  Även de olika svenska myndigheternas underlåtenhet att ”stärka det svenska folkets uppskattning och respekten för våra kultur- och naturarv” borde kunna anmälas. Det finns hur många exempel som helst. Nationalmuseums nya förnumstiga och historieföraktande skyltningar lär inte ”stärka det svenska folkets uppskattning och respekten för våra kultur- och naturarv”.

  Ett annat och konkret exempel har jag från en vandring på en kulturstig med gravhögar, där Länsstyrelsen i Västra Götaland satt upp skyltar vid gravhögarna som direkt förlöjligade de döda i gravarna. Och på skyltarna yras om hur mycket torvbrytningen som användes till gravhögar i Skåne (!) på bronsåldern gjorde just den torvmarken obrukbar (hur dom nu kan veta det och vad det har för betydelse. Trots då att dessa gravhögar i Västra Götaland ligger i moränjord (låååångt från närmaste torvmarker). Skyltningen som gjorts m.h.a. en PR-byrå hade som huvudsaklig uppgift att få besökarna att se ned på de som bott och dött i området för lite drygt 3000 år sedan. Detta om något borde vara ett svenskt brott mot Unescos konvention.

  Tips: Skicka en kort rapport till Unesco med fotografier och anmäl Sverige. Det kan gott Riksantikvarieämbetet ha. Jag utgår från att det är dom som är ansvariga att se till att Länsstyrelse och kommuner sköter de svenska kulturarven. Adress till Unesco:

  Unesco
  7, place de Fontenoy
  75352 Paris 07 SP
  France

  Rubrik kan vara:

  ”Report on Swedish Breach of The UNESCO World Heritage Convention”

  Gilla

 2. Tack, Sten! Jag visste inte att FN formulerat sig så kraftfullt rörande kulturvård. Det är verkligen glädjande att konventionen till och med stipulerar att medlemsländerna ska ”med alla lämpliga medel och i synnerhet genom utbildnings- och informationsprogram sträva efter att stärka sina folks uppskattning av och respekt för det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 i konventionen”. Här finns ju faktiskt något som ger oss kulturarvsförespråkare lite råg i ryggen! Och den mentala kulturförstöring som pågår i Sverige ligger verkligen inte i linje med detta.

  Jag har mejlat till Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescokommittén angående kronokvarnen. Om det inte väcker någon respons därifrån kommer jag att sammanställa en rapport att skicka till Frankrike. Stort tack för allt arbete du lagt ner på att ta fram bakgrundsinformation!

  Kulturstigen med gravhögar i Västra Götaland vill jag gärna besöka. Var hittar jag den?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s