Nordisk folktro, del 32: Djävulen

20200713_151410

Djävulen gjorde sitt inträde i den nordiska folktron först efter landets kristnande och är därför betydligt yngre än många andra av folktrons väsen. Väl här började han emellertid snabbt ta plats i folkliga föreställningar och sägner och kom att bli en del av det vidskepliga tänkandet. Olycka, sjukdom och ofärd tolkades ofta som hans verk.

I äldre tider fanns en utbredd tro på att onda krafter kunde lockas fram om de benämndes med namn. Djävulen omtalades därför helst med olika noanamn, som Hin Håle eller Horn-Per. Likaså tänkte man sig att ett kraftigt bruk av svordomar och eder riskerade att dra djävulen till platsen. Samtidigt kunde överdriven användning av fula ord vara ett tecken på att djävulen gjort en människa besatt. Ibland användes huskurer till att driva ut den onde ur den drabbade, men det hände även att prästen fick rycka in för att läsa bort ondskan.

Utmärkande för djävulens inflytande över människorna var att han lockade fram överträdelser av kristna normer. Inte minst uppmuntrade han till spel, dans, dryckenskap och söndagsarbete. I en av Sveriges mest välspridda sägner (Hårgadansen) berättas att djävulen vid ett tillfälle dök upp med en fiol och spelade så medryckande ett en grupp unga par fortsatte dansa tills deras kroppar nötts ned. Djävulen kunde också försöka nästla sig in i Guds församling genom att sända någon av sina smådjävlar till ondskefulla eller sinnesförvirrade människors tjänst.

Enligt en utbredd föreställning kunde giriga människor sälja sin själ till djävulen i utbyte mot rikedomar eller undervisning i trollkonster. Många sägner berättar att djävulen försåg sina edsvurna med magiska salvor som underlättade utövandet av trolldom. Ibland beskrivs att djävulen krävde ett kontakt skrivet i blod för att erbjuda sina tjänster. De äldsta kyrkliga dokument i Skandinavien som berättar om sådana pakter är från 1300-talet.

Ett annat sätt att ta del av djävulens krafter var att skaffa en spiritus, det vill säga ett magiskt djur som drog rikedomar och välmåga till sin ägare. I själva verket var förmögenheten emellertid ett lån från djävulen och vid sin död fick ägaren betala med sin själ.

Under 1600-talet utbröt en formidabel trolldomshysteri, då ett stort antal personer anklagades för att genom samröre med djävulen ha blivit häxor. De flesta som misstänktes för häxeri var kvinnor, då kvinnor betraktades som veka och därför lättare ansågs falla för djävulens ränker. Flera hundra människor avrättades i Sverige innan häxprocesserna upphörde.

I äldre skildringar framställdes djävulen i regel som som mörk och ful. Ofta tänktes han ha djuriska attribut, som bockfot, horn eller svans. Han kunde också ta sig en annan gestalt för att dölja sitt verkliga jag. När en syndare var på väg att dö kunde en svart hund uppenbara sig, som för att invänta själen.

Fotnot: Den övre bilden visar en takmålning från 1700-talet i Fröskogs kyrka i Dalsland. Skildringen av djävulen väckte sådan ångest hos ortsborna att några av dem var tvungna att be prästen om lov att få gå på gudstjänst i grannsocknen. Den nedre bilden visar en annan 1700-talsmålning, i taket på Fullösa kyrka (Västergötland). Här tar djävulen hjälp av en drake för att plåga helvetets invånare.

Tryckta källor:

Ohlmarks, Åke; Baehrendtz, Nils Erik (1993), Svensk kulturhistoria: svenska krönikan, Forum

Schön, Ebbe (2005), Folktrons ABC, Carlssons bokförlag

Schön, Ebbe (1998), Svensk folktro A-Ö, Prisma

Swan, Jan-Öjvind (1964), Häxor, tomtar, jättar och huldror. Livfullt återberättade svenska folksägner, Bonniers

Otryckta källor:

https://ingridkampas.wordpress.com/2019/12/09/djavulen-i-folktro-och-religion/

Prästens roll – Riksarkivet

En reaktion på ”Nordisk folktro, del 32: Djävulen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s