En gammal bok med mycket att säga oss

Det är nu nära trettio år, sedan jag första gången satte foten på Sveriges jord. Jag kom till Göteborg såsom konsul – en af de trettio ”krigskonsulenterna”, som anställdes af Abraham Lincoln. Här var det jag först lärde känna, hvilket ädelt, storsint och gästvänligt folk svenskarne äro, i sanning värdiga afkomlingar af Gustaf II Adolfs krigare och Carl XII:s ”gossar blå”.

Då jag återkom till Amerika, gjorde det mig ondt att se, huru föga mina landsmän kände till svenskarne, och jag betraktade det såsom en af mitt lifs förnämsta uppgifter att i mitt fädernesland utbreda en riktigare uppfattning af det svenska namnet och dess innebörd.

Så skriver William W Thomas Junior (1839-1927) i förordet till sin bok Från slott till koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige. Thomas var amerikansk diplomat och kom till Göteborg 1862, blott 23 år gammal. Under de år han var bosatt i Sverige (då i union med Norge) kom han att utveckla ett starkt intresse för skandinavisk kultur och historia. Han lärde sig tala flytande svenska och gifte sig med en svensk kvinna. 1870 grundade han kolonin New Sweden i sin hemstat Maine (ej att förväxla med den koloni med samma namn som Peter Minuit lät grunda på den amerikanska östkusten 1638) och lockade svenskar dit för bosättning. Han arrangerade också resor över Atlanten för svenska soldater som ville strida i det amerikanska inbördeskriget och lade mycket tid och möda på att föreläsa, skriva och på andra sätt sprida kunskap om Sverige. 1891 var hans bok — ett storverk på över 700 sidor — färdig.

I sin bok delar Thomas med sig av upplevelser och observationer från sin tid i Sverige, varvade med historiska tillbakablickar och porträtt av framträdande svenska kungligheter, vetenskapsmän och kulturpersonligheter. Han betraktar Sverige med den utomståendes nyfikna blick och lyckas lägga märke till sådana egenheter som svenska ögon är hemmablinda för. Obesvärat umgås han med såväl adel som torpare och lämnar uttrycksfulla beskrivningar av de olika miljöer han möter. Han häpnar över kakelugnarnas behagliga värme, prisar hushållerskorna för deras duglighet och beskriver ingående hur högtider firas med både gamman och allvar. Helt opartisk är han nog inte — kärleken till både landet och folket lyser ofta igenom — men han är inte okritisk. Inte sällan anklagar han det svenska samhället för att vara paternalistiskt i sin säkerhetsiver; att allt från skorstenspipor till skridskoisar ska inspekteras innan de tas i bruk har han inte mycket till övers för. Stort och smått, klokt och oklokt, skildras rättframt och utan att väja för uppseendeväckande detaljer. Miljöbeskrivningarna från både stad och landsbygd är ofta mustiga och färgstarka.

Ett trefligt skådespel erbjuder en svensk bymarknad. Om man en marknadsdag går upp i ottan och beger sig till byns utkanter, får man se bondflickorna i långa rader vandra åt byn till. De hafva alla silkessjaletter öfver det ljusa håret och äro barfotade. Skor hafva de nog, men de bära dem i händerna, och icke förr, än de nalkas intill byn, sätta de sig ned för att taga på de dyrbara skorna, hvilka kostat dem en så stor del af den ringa lönen

När vi nu återvända till byn, se vi den stora öppna torgfyrkanten fullsatt med simpla bondvagnar i långa banor. I ena änden af dessa smala vagnar sälja jordbrukarne grönsaker och frukt, medan i den andra deras små hästar mumsa hötappar till frukost.

Torgplatsen är omgifven av stånd, hvilkas innehafvare drifva liflig handel med karameller, pepparkakor, leksaker och grannlåtskram. Hopar af svenskt bondfolk i brokiga drägter ströfva omkring på torget utefter stånden och vagnarna under köpslagande, prat och skratt. På en ställning af bräder ute på marken ett stycke därifrån dansa under tiden gossar och flickor dagen i ände vid tonerna af en fiol och en dragharmonika. De dansa med så mycket lif och lust – framför allt flickorna – att man har svårt att öfvertyga sig, att det är samma förståndiga flickor, som nyss på morgonen togo sig så väl i akt för att hafva skorna på.

Beskrivning av en bymarknad hämtad ur boken

Från slott till koja utgår från författarens egna upplevelser och delar med sig av ögonblicksbilder hämtade ur verkligheten; här finns berättelsen om ett Sverige som verkligen funnits och som beskrivs utan de tillrättalagda vinklingar som krävs av nutidens politiska känslighet. Säkerligen innehåller boken misstolkningar av den sort vi alla gör när vi möter en kultur vi inte fullt ut förstår och sannolikt har enskilda observationer ibland tillmätts en större betydelse än de borde, men boken är ändå en ögonvittnesskildring som har mycket att säga oss om tidigare generationers livsbetingelser och traditioner. För den som vill veta mer om det svenska 1800-talet och det samhälle som då växte fram är boken intressant läsning. Den erbjuder på ett personligt sätt en bakgrund till den makalösa metamorfos som Sverige skulle komma att genomgå under det påföljande århundradet. Framför allt får vi möta många av de tankegångar som kom att vidareutvecklas och bli hörnstenar i samhällsbygget.

William W Thomas bok finns, såvitt jag kunnat se, inte i nyutgåva eller faksimil. Äldre exemplar finns att köpa över nätet hos ett flertal antikvariat. Boken går också att låna på bibliotek.

En reaktion på ”En gammal bok med mycket att säga oss

  1. Denna kände jag inte till! Låter jättemysig! Måste hålla utkik efter…

    Vad positivt överraskad han skulle bli om han fick höra hur vi har slängt det däringa säkerhetstänket i havet och numera kastar oss handlöst in i vilka tokigheter som helst 🙂

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s