Svensk allmogekultur, del 19: Bröd

Nedanstående text har hämtats ut boken Från slott till koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige av William W Thomas Junior. Boken gavs ut 1891 och innehåller personliga observationer från författarens tid som amerikansk diplomat i Sverige.

Majs mognar icke någonstädes på Skadinaviska halfön, och det är endast i de mellersta och södra landskapen, som hvetet blir fullmoget. Hvetebröd är sällsynt utom i städerna och i de burgnare klassernas hem. Råg, korn och hafre trifvas däremot väl, och rågbrödet tjenar i främsta rummet till lifsuppehälle i Sverige, ehuru förr under hård tid halm och trädens inre bark stundom maldes och blandades med rågen, som skulle blifva nordbons bröd.

En svensk rågbrödskaka är hård och mör, som det torraste hårda bröd, hvilket begagnas ombord på våra fartyg, men rågbrödet är ganska helsosamt, och om man bara har goda tänder, lär man sig snart tycka om det och föredrager det framför hvetebröd. Det hårda rågbrödet träffar man öfverallt i Sverige, städerna och på landet, vid kungens bord och i den simplaste bondstuga. Det förekommer i väldiga runda kakor, till omkretsen lika stora som ett hjul på en skottkärra, men är ofta tunt som ett knifblad. Dessa hjulformiga kakor hafva ett hål i midten, och bondfolket plägar träda upp dem på en stång, såsom en flicka träder upp knappar på en strumpsticka. När stången är fullsatt, upphänges den i taksparrarna, och brödet brytes dag efter dag, allt som det behöfves i huset. När man kommer in i en bondstuga, kan man stundom få se ett halft dussin stänger, en hvar af en bönstörs storlek, fullsatta med stora brödkakor, hänga bredvid hvarandra alldeles uppe vid taket.

Man kan slå sig i backen på, att landtbefolkningen i Sverige förtär mycket litet färskt bröd. I många bondehem bakas bröd ej mer än fyra gånger om året. Ett större bak hvart qvartal förser familjen med en qvantitet bröd, som räcker till nästa qvartal, och jag är förvissad, att, om vi kunde byta ut våra varma sodabullar mot Skandinaviens helsosamma rågbröd, sådant icke blott skulle lätta mången öfveransträngd amerikansk qvinnas tunga arbete, utan ock visa sig välgörande för allas vår matsmältning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s