Klenoder ur vårt kulturarv, del 22: Dosspännet från Mårtens

Under vikingatiden var Gotland rikt, vilket inte minst kom till uttryck i föremål av ädla metaller. Ingen annanstans i Europa har man gjort så täta fynd av silverskatter som i den gotländska jorden. Föremålen är ofta rikligt utsmyckade och vittnar om att mycket skickliga hantverkare var verksamma i Skandinavien vid denna tid.

Ett enastående exempel på smyckessmedernas tekniska briljans har hittats i Mårtens i Grötlingbo socken på södra Gotland. Här gömdes en smyckeskatt för ungefär tusen år sedan och bland skattens föremål fanns ett praktfullt dosspänne med oerhört detaljrik utsmyckning. Dosspännena skiljer sig från andra spännen genom att ha en upphöjd kant som skapar ett invändigt hålrum och oftast påträffas de i rika kvinnogravar. En gång har dosspännet från Mårtens hållit ihop en förmögen vikingakvinnas ytterplagg.

Mårtenspännet är 7,6 cm i diameter. Grundstommen har gjutits av brons i tolv delar och fogats ihop med nitar och sprintar. Bronsen är inte synlig för ögat, utan täckt av guld- och silverbleck. Guldpartierna har försetts med detaljer av filigran (trådmönster) och granulation (mönster av metallkorn). Spännets kanter är dekorerade med tvinnade silversnoddar, vars linjer har fyllts i med svart färgmassa i så kallad niello-teknik.

Det är inte ovanligt att vikingatida smycken visar att hantverkarna behärskat en mängd tekniker, men sällan är mångfalden och kvaliteten så hög som på Mårtenspännet. Att mönstren kunde produceras och upprepas med sådan exakthet med de redskap som då stod till buds är häpnadsväckande. Spännet kan dessutom sägas ge en sammanfattning av dragen i vikingatidens stilhistoria: På guldblecken finns detaljer som utmärker 800- och 900-talens djurornamentik, även om det krävs ett tränat öga för att urskilja dem. Växtmönstren i niello på spännets lodräta silverpelare blev vanliga i Norden omkring år 1000 och på spännets undersida finns ett slingmönster i en stil typisk för 1000-talet.

Tack vare den konstfärdiga utformningen har Mårtenspännet ofta fått tjäna som exempel på vikingatidens hantverksskicklighet i litteratur om forntida skandinavisk konst. Spännet finns nu utställt i guldrummet på Historiska museet i Stockholm, dock utan detaljerad information om dess historia och konstruktion. Se därför till att läsa på i förväg om du ger dig dit för att titta.

Dosspännet skildras i en bok om vikingatida konst av Holger Koefoed.

Berättat om Mårtenspännet

Jag mejlade Historiska museet för att ställa några frågor rörande hur spännet hittades och dess svårtydda djurornamentik. Museets antikvarie lämnade följande svar:

Det ståtliga sk Mårtenspännet hittades redan 1904 av en viss Karl Ståhl när han (tillsammans med andra?) rev en gammal stengärdesgård belägen ungefär mitt emellan gården Mårtens och Grötlingbo kyrka. Det framgår inte som upphittaren (Karl Ståhl) var själv boende på gården eller inte. Spännet påträffades cirka 2 meter vid om platsen för ett större skattfynd med som innehöll sex stora armbyglar och en större armring, alla av silver, samt fem breda fingerringar av ”blekt guld”.  På bildlänken du bifogade din fråga kan du se hela skattfyndet, inkl dosspännet samlat.

Motiven på spännet skulle inte jag beskriva som djurornamentik, åtminstone inte av det klassiska slaget i all fall. De utsökta, filigranornerade gestalterna på spännets ovansida är mer antropomorfa (människoliknande) än djurliknande, även om de också är försedda med gripdjurstassar av ungefär samma slag som förekommer inom djurornamentiken. Sidofälten visar vad som skulle kunna uppfattats som delar av djurkroppar men jag håller med att det är svårt att urskilja motiven inte sina respektive helheter. Desto mer spännande tycker jag att staplarna i nielloornerat silver är med sina varianter av trikvetasymboler (evighetsmärken), vilka även förekommer på spännets bottenplatta.  

Trycka källor:

Andersson, Aron; Jansson, Ingemar (1984), Klenoder ur äldre svensk historia, Gidlunds

Erikson, Bo G; Löfman, Carl O (1985), Sagan om Sverige, Natur och Kultur

Koefoed, Holger (2006), Viking art, Gudrun publishing

Sandström, Sven (red. 1991), Konsten i Sverige: från forntid till 1800, Norstedts

Otryckta källor:

https://historiska.se/upptack-historien/object/108787-spanne-dosspanne-av-guld-silver/

https://historiskbildbyra.imagedesk.se/viewpic.htm?ID=1419583

http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=shm/object/108787

En reaktion på ”Klenoder ur vårt kulturarv, del 22: Dosspännet från Mårtens

  1. Pingback: Året som gått | Kulturminnet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s