Året som gått

2022 går nu mot sitt slut och tidningarna fylls av summeringar och analyser av vad året fört med sig. Även här på Kulturminnet har det blivit dags att göra bokslut och titta tillbaka på det år som förflutit.

Under året har Kulturminnet ofta riktat blicken mot allmogesamhället under 1800-talet. Flera inlägg har baserats på de personliga observationer som gjordes av etnologen Herman Hofberg under seklets senare hälft. Kulturminnet har valt att inom ramen för serien ”Svensk allmogekultur” digitalisera hans beskrivningar av livet vid fäbodarna och bröllopstraditioner i Rättvik. Tack vare hans nedteckningar vet vi också vilka karaktärsdrag som förr ansågs utmärkande för olika delar av landet. Andra inlägg i samma serie har beskrivit kvinnans ställning, midsommarfirandet, brödbakning och hur kaffedrickandet gjorde sitt intåg i svenska hem.

Det gotländska kulturarvet har getts lite extra utrymme. Gotlands Fornsal har presenterats, liksom det historierika fiskeläget i Kovik. Spännande arkeologiska fynd från ön som Spillingskatten, rustningarna från Korsbetningen och den försvunna Havorringen har lyfts fram. Bloggens läsare har också fått bekanta sig med Gotlands folktro och mytologi i texter om den tomteliknande figuren Bysen och den mytiske gestalten Tjelvar, som löste Gotland ur en förbannelse.

Men Gotland är inte det enda landskap som Kulturminnet uppmärksammat. Bland de besöksmål som skildrats finns Blomsholms fornlämningsområde i Bohuslän, Glasriket i Småland, Fryksås fäbod i Dalarna, Högbergsfältets gruvområde i Värmland och medeltidsborgen Glimmingehus i Skåne. Ett uppskattat inlägg berättade om kyrkogården i Ekshärad och dess unika järnkors. Besök har även gjorts till den färgsprakande Erik-Anders hälsingegård i Hälsingland och kyrkberget i Vilhelmina i Lappland. I en lite längre text har läsaren fått följa med på en kulturhistorisk upptäcktsfärd i Norrbotten med besök till ovanliga kyrkor och en fors där man fångar sik med håv. En särskild fördjupning har gjorts om den lilla kyrkan i Ugglum i Västergötland, vars märkvärdiga historia har lett fram till att det nu finns ett lejon på kyrktaket. Ett inlägg om Stalpet i Småland visade sig bli fruktbart tack vare en tillmötesgående hembygdsförening som resultat av kontakten har hembygdsföreningen nu har lagt upp fler texter av den lokala folklivsskildraren Albert Gustafsson på sin hemsida. Mycket läsvärt!

Även om Kulturminnet handlar om svensk kultur har ett par utblickar gjorts mot Norge. Vi har fått möta den trolska huldran vid Kjosfossen, som har påtagliga likheter med det svenska skogsrået. Skillnader i samtidskulturen, inte minst rörande synen på det egna kulturarvet, har också diskuterats. Att frågor som rör kulturens och kulturarvets värde är högaktuella märks i läsekretsens preferenser: en av de mest omtyckta texterna under håret handlade om kultur och identitet.

Kulturminnet har fortsatt utforska Sveriges immateriella kulturarv i form av sägner, folksagor och folktro. Vi har fördjupat oss i äldre tiders föreställningar om åskan, månen, Blåkulla och dödsvarsel. Dessutom har vi tittat på hur så kallade ”ellakors” kunde användas till beskydd, hur man kunde göra för att få god fiskelycka och vad som var viktigt att tänka på vid namngivningen av ett barn. Särskilda inlägg har beskrivit traditionerna kring källoffring, svensk folkmedicin och bomärken.

De svenska folksagorna är en kulturhistorisk skattkammare, som bjuder på såväl vildvuxen fantasi som etnologiska skildringar. Ända sedan starten har Kulturminnet arbetat med att tillgängliggöra både kända och mindre kända verk. Under året har tio nya folksagor lagts upp på bloggen, varav flertalet tidigare inte funnits tillgängliga digitalt. Några som förtjänar att omnämnas är berättelsen om bröderna Vattu-man och Vattu-sin, Gumman i gropen och Flickan som plockade smultron hos tomtarna. Genom folksagorna har vi också fått veta hur det gick när björnen lärde känna människan, hur sidensvansen fick sin krona och hur en listig brud lyckades fly undan sitt oönskade bröllop.

Sverige är mycket rikt på sägner med lokal förankring, som ofta kan kopplas till speciella byggnader eller landmärken i landskapet. I år har Kulturminnet berättat de sorgliga och nervkittlande historierna om Hagbards galge, Saxe på Saxholm och trollkarlen Kettil Runske. I vissa fall har saga och sägen blandats samman, så att det idag inte går att avgöra vad som är verklighet och dikt. Exempel är berättelserna om den mytiske kung Rane och beskrivningarna av aposteln Sankt Staffan. Att den beryktade häxan Kapten Elin verkligen har funnits vet vi, men allt som sägs om henne är nog inte värt att tro på. Detsamma kan sägas om den modiga kvinnan Blända i Bländasägnen, som ska ha gett Värends folkdräkt dess speciella utseende.

En betydelsefull del av Kulturminnets arbete handlar om att skildra utvalda delar av den nordiska mytologin på ett sätt som är roligt och intresseväckande för både barn och vuxna. I år har vi tittat på historien om den åttbente hästen Sleipner och världens vackraste smycke, Brisingamen. Vi har också fått veta varför Tor en gång blev tvungen att förklä sig i brudklänning och hur det gick när Tyr stoppade sin ena hand i Fenrisulvens gap. Dessutom har vi fått följa med på Hermods mörka resa till dödsriket, där han träffade dödsgudinnan Hel.

Föremål av särskild kulturhistorisk betydelse beskrivs i serien ”Klenoder ur vårt kulturarv”. Under 2022 har Kulturminnet presenterat de båda möbler som gör anspråk på att vara Sveriges äldsta: Suntakstolen och bänken från Kungsåra. Båda bär tydliga drag av hednisk konst. Vi har också tittat på det enastående vackra dosspännet från Mårtens och fått hjälp av Historiska museets antikvarie att tolka dess djurornamentik. Ett annat blogginlägg tog upp Vadstenadiariet, där munkarna vid Vadstena kloster 1384-1545 förde både alldagliga och uppseendeväckande anteckningar från klosterlivet. Mot årets slut presenterades spännet från Finnestorp, som avbildar guden Oden när han dricker ur Mimers brunn. Snart går spännet att se på Västergötlands museum.

Vårt språk är i mångt och mycket en spegling av kulturen och inläggen om språkkultur tillhör Kulturminnets populäraste. Under 2022 har bloggen rett ut varför vi använder uttryck som ”saken är biff”, ”köpa grisen i säcken”, ”komma upp i smöret”, ”bli du och bror”, samt ”lägga manken till”. Bloggen har även listat utvalda ordspråk om äktenskapet och hemmet. Många av dem har en hel del att säga om hur synsätt och prioriteringar skiftat över tid.

Arbetet med att kartlägga våra högtider och traditioner har fortskridit. Bakgrunden till den speciella Tiburtiusdagen har beskrivits, liksom seder och bruk kopplade till Annadagen. Engelsmannen Llewellyn Lloyds beskrivning av hur luciatraditionen såg ut i Sverige på 1800-talet har återgivits. Inför julen har vi gått igenom historien bakom flera jultraditioner, inte minst lutfisken, julgrisen och julkärven. Vi har också undersökt varför julafton i Sverige kallas ”dopparedagen”. Genom en skildring av konstnärinnan Jenny Nyströms livsverk har vi kunnat se hur den svenska tomtebilden vuxit fram.

Ny för 2022 är serien ”En epok i svensk kulturhistoria”, som skildrar den svenska kulturen under utvalda tidsperioder. Serien inleddes med ett nedslag medeltiden (1300-talet), för att därefter backa tillbaka till den omvälvande kulturutvecklingen under Nordens bronsålder. Ytterligare en historisk tillbakablick gjordes i ett inlägg om den fascinerande yamnayakulturen, vars intåg förändrade historiens gång i vår del av världen. En annan historisk text har beskrivit den svenska valutans dramatiska historia och det maktspel som omgivit den. Den kulturhistoriska utvecklingen har också skildrats genom enskilda livsöden i berättelserna om Erika Aittamaa, vars innovativa hemslöjd gjorde att Lovikkavantarna började produceras, och Kolar-Anna, som levde vid Norrlandskusten när den svenska industrialiseringen tog fart.

Under året har Kulturminnet vid några tillfällen fått anledning att lyfta fram särskilda kulturarrangemang och händelser. Hit hör tändningen av kolmilan vid Skottvångs gruva och en utställning om lokalt dräktskick vid Borås textilmuseum. Samma museum arrangerade även en färgsprakande utställning med tryckta textilmönster, där flera svenska designklassiker fanns representerade. Bloggen har även uppmärksammat att Sveriges vackraste och roligaste ortnamn utsetts i en omröstning, samt att Norrbotten har fått en egen kalender med fokus på lokala traditioner.

Men allt som hänt under 2022 har inte varit glädjande. Inom ramen för serien ”När normerna förändras” beskrivs hur samhället påverkas när nya normer bryter in och vad som händer när nytt tankegods krockar med det gamla. 2022 fick vi inte minst en oerhört våldsam påskhelg. Vi fick också nytt rekord i dödsskjutningar och har fått bevittna hur våldet lett till att ambulanspersonal behöver utbildas i självförsvar och barn efterfrågar skottsäkra västar i skolan. Vi har också fått se skolor stängas efter larm från Säpo rörande islamistisk radikalisering. Trots sådana larmsignaler finns det ännu människor som levererar oreflekterade förnekanden av kulturens betydelse för samhällets funktion. Att försöka bemöta dem alla är en omöjlighet, men en replik lämnades på DN-journalisten Ola Anderssons fumliga debattartikel. När Sverige under en begränsad period fick en kulturminister som knappt kunde svara på om den svenska kulturen existerar föranledde det också en reaktion från Kulturminnets sida.

Samtidigt finns det ljusglimtar som talar för att den svenska kulturen börjar synliggöras och tillmätas ett värde. Boken Saknad av Katarina Barrling och Cecilia Garme mottogs välvilligt av de allra flesta kulturskribenter, trots att den tar sig an den känsliga frågan om det mångkulturella samhällets baksidor och svenska folkets saknad efter det land som nu förändrats till oigenkännlighet. Kulturminnet valde att kommentera boken ur två perspektiv, ett recenserande och ett mer personligt.

Att 2022 var valår gjorde förstås att ljuset riktades mot politiska perspektiv på kulturen. Den avgående statsministern Magdalena Anderssons sommartal visade att politikernas isolerade tankebubbla nu börjat spricka upp och att glimtar av verkligheten trängt in. När Tidöavtalet presenterades stod det klart att Sverige ska få en kulturkanon, vilket väckte svallvågor av diskussioner i dagstidningar över hela landet. Kulturminnet publicerade ett eget förslag på vad en sådan kulturkanon skulle kunna innehålla och fick många beaktansvärda synpunkter på innehållet. Kanske leder det fram till en reviderad version med justeringar utifrån de invändningar som framförts, vi får se.

Under det kommande året kommer Kulturminnet att lägga visst fokus på de svenska högtider som ännu inte omskrivits på bloggen. Inga nya serier kommer att startas, utan mer material kommer att publiceras inom ramen för de redan befintliga. Kulturminnet kommer se till att fler folksagor och sägner blir tillgängliga på nätet, presentera fler kulturhistoriska besöksmål och lyfta fram utvalda delar av det svenska kulturarvets mest spännande innehåll. Och givetvis kommer Kulturminnet att följa den politiska utvecklingen för att kommentera vad den innebär för för Sverige, svenskt kulturliv och förvaltningen av det kulturella arvet. Förslag från läsekretsen tas gärna emot, både rörande kulturhistoriska företeelser och debattämnen. Med stöd från er som läser kan Kulturminnet bli ännu bättre.

Jag skickar ett stort tack till er alla och önskar Gott Nytt År!

Malin Kim

Nordisk folktro, del 47: Årsgång

Den som gick årsgång fick vara beredd att möta gloson, en vildsint sugga med lysande ögon och vassa borst på ryggen. Bilden visar en gestaltning av gloson på Smålands museum i Växjö.

Att utöva spådom genom årsgång är en gammal sed i Sverige. Framför allt har traditionen praktiserats i landets södra delar och förknippats med jul- eller nyårsafton. Årsgång vid pingst, midsommar, trettondagen och lucia förekom också, liksom i samband med Tomasmässonatten och Stefansmässonatten.

Centralt för spådomsmetoden var en nattlig vandring runt en eller flera kyrkor. För att lyckas behövde årsgångaren vara väl förberedd. I regel inledde han (eller hon) sin ritual med att tillbringa dagen ensam i ett rum utan att tala med någon. Han fick inte äta eller dricka något och måste undvika att se eld. Att hålla sig allvarlig, inte hälsa på någon och inte skratta var viktigt. Ibland kunde årsgången genomföras av två eller tre personer tillsammans, men de fick då inte tala med varandra.

Kring midnatt begav sig årsgångaren till sockenkyrkan, där han vandrade tre varv motsols runt kyrkan. Varje gång han passerade kyrkdörren skulle han blåsa i nyckelhålet för att på så sätt göra sig fri från all kristendom. Efter att han blåst för tredje gången kunde det hända att en vålnad uppenbarade sig och kom ut ur kyrkan. Då var det bäst att ge upp försöket och fly, för att inte bli infångad och sliten i stycken. Årsgångaren behövde också vara beredd på att möta gloson, en grym och frustande sugga med lysande ögon och rakbladsvassa borst på ryggen. Om gloson dök upp var det bäst att stå med benen i kors; om hon fick chansen skulle hon springa in mellan årsgångarens ben och sprätta upp honom.

Om årsgångaren klarade alla prövningar kunde han sedan fritt skåda in i framtiden och se vad som skulle ske under det kommande året. Bröllopsföljen, liktåg och skördearbete skulle spelas upp framför hans ögon, så att han kunde förstå vilka betydelsefulla händelser som var i antågande. Om han fick se gravar resa sig på kyrkogården var en farsot på väg och om väpnade män red förbi skulle krig bryta ut. Även ljud kunde avslöja vad som skulle komma; ljudet av en lie som slogs mot sten betydde att skörden skulle bli mager. Att få sådan kunskap kunde förstås ge stora fördelar, men också vara skrämmande. I folklivsarkiven berättas exempelvis om årsgångare som fått se sin egen begravning.

Traditionerna kring årsgång har varierat i olika delar av landet. På vissa håll räckte det inte med att besöka en kyrka, utan först efter tre eller sju skulle ritualen få verkan. Dessutom kunde man behöva gå runt kyrkorna baklänges. Ibland var det nödvändigt att binda en Bibel eller psalmbok under foten för att visa sitt förakt för allt kristet. För att skydda sig mot gloson kunde man ha med sig en kaka bröd eller någon annan munsbit att kasta i suggans gap.

Berättat om årsgång

Sistlidne julafton på qvällen, skulle en yngling jemte en minderårig flicka från Wäderås i Hångers socken gå till ett närbeläget torp med ett fat julgröt. Komna fram till torpet, som låg tätt intill landsvägen, gick flickan in, men ynglingen stannade utanför. Då han stått en stund, fick han höra några drängar från Sanna och Intägten komma gående utåt landsvägen för att gå s k ”årsgång”. Det brukas nämligen ännu i Hånger att gå ut julqvällen, då man tror, att man skall få se eller höra hvad som under kommande året skall ske. Detta kallas att gå årsgång. Men ynglingen, som väntade vid torpet, var en stor skälm och beslöt att skrämma sina vidskepliga vänner. För det ändamålet gömmer han sig bak en enbuske och börjar sjunga på en bekant psalmmelodi, just som drängarna voro midt för honom. Förskrämda med håret på ända togo de harhjärtade ynglingarne till flykten, allt hvad benen förmådde, under det de uppgåfvo höga rop och lofvade hvarandra att aldrig mera gå årsgång. Dagen derpå omtalade de, att de på julqvällen sett spöken och hört, huru dessa sjungit vid torpet, så att det vore utom allt tvifvel, att torparen skulle dö inom år och dag. Men rätta förhållandet kom snart ut, och de stackars drängarne fingo lida mycken smälek för sin feghet och öfvertro.

– Text publicerad i Smålands Allehanda 20 januari 1883

Tryckta källor:

Ejdestam, Julius (1992), Svenskt folklivslexikon, Rabén och Sjögren

Lloyd, Llewellyn (1871) Svenska allmogens plägseder, P.G. Berg

Schön, Ebbe (1998), Svensk folktro A-Ö, Prisma

Swahn, Jan-Öjvind (1964), Häxor, tomtar, jättar och huldror: Livfullt återberättade svenska folksägner, Bonniers

Otryckta källor:

https://www.nordiskamuseet.se/amnesomrade/arsgang

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rsg%C3%A5ng

http://runeberg.org/blekingst/0141.html

En gammal jul av Erik Axel Karlfeldt

JM.1984-3-10263

Foto: Gustav Andersson

En gammal jul

En gammal Jul! Du minnes och du tänker.
Du ser, hur festligt varje koja blänker,
och du ser kärven i det vita trädet
och talg åt mesarna på fönsterbrädet.
På alla golv det dansas och det vimlar
och sjunges mot den mörkaste av himlar –
så visst som aldrig världens rymd kan tjockna
så djupt, att Julens bloss däruppe slockna.
En gammal Jul,
då hemmets stjärna lyser sjufalt gul.

En gammal Jul, då knäpper det på logen.
En osedd tjänarskara pysslar trogen
med blanka hästarna och feta nöten,
och jordens vättar få sin del av gröten.
I goda makters vård står markens gröda
med överflöd till djurs och mänskors föda –
så visst som aldrig ymnighet skall tryta
för dem, som idogt sina tegar bryta.
En gammal Jul
med krubbans återsken i varje skjul.

En gammal Jul, du öppnar bokens knäppen
och gamla sånger komma Dig på läppen,
och tyst du önskar frid åt fjärran länder,
där vilda fränder stå i blod mot fränder,
och prisar våra kristna nejders seder,
där folk för folk i välment jultid beder –
så visst som aldrig en granat skall falla
vid Betlehem, där tecknet brann för alla,
En gammal Jul,
förr än vår nötta värld vart ny och ful.

– Erik Axel Karlfeldt 1918

Svensk allmogekultur, del 27: Julottan

Nedanstående text har hämtats ur boken Svenska allmogens plägseder av den engelske författaren Llewellyn Lloyd (1792-1876). Lloyd var under stora delar av sitt vuxna liv bosatt i Sverige och skildrade personliga upplevelser av svensk folkkultur i sina böcker.

På Juldagen vilja alla infinna sig i julottan, som börjar mycket tidigt på morgonen — på vissa orter flera timmar före dagningen. På landet samla sig ofta invånarne från en och samma by, då de ska gå till kyrkan, och bära ofta framför sig ett bloss av torrved. Skenet deraf gör mycken effekt i bergstrakter, då man får se dessa klara ljus komma fram ifrån kompassens alla streck. Anblicken deraf är verkligen öfverraskande. När man kommit helt nära kyrkan, bli alla blossen kastade i en hög, då deraf uppkommer en illumination, som belyser ej allenast kyrkan, utan också vida omkring hela trakten.

Kyrkan är invändigt starkt upplyst, emedan, utom ljusen på altaret och predikstolen samt kronorna i midten af hvalfvet, alla bänkarne äro försedda med flera tända ljus, som antingen äro bekostade af bänkinnehafvarne sjelfva eller af socknen gemensamt. Fordom brukades också att golfvet var beströdt med halm, men i sednare tider har detta bruk för det mesta blifvit afskaffadt, så att nu för tiden hackadt granris eller enris i dess ställe begagnas.

Gudstjensten förrättas på denna dag nästan alldeles lika som på söndagar, men prestens, eller rättare sagt presternas, drägt (då vanligen mer än en tjenstgör) väcker någon förundran, emedan de äro klädda i en lång hvit och fladdrande rock, yttermera öfverklädd med en annan drägt, hvarå ett stort gyllene kors befinnes på baksidan — tjenligt att väcka uppmärksamhet hos våra (Englands) ritualister.

Då man kommer ut ur kyrkan, måste man fästa sin uppmärksamhet på den ifver och hast, med hvilken alla — åkande eller gående — skynda hemåt; stundom ser det ut som en verklig kapplöpning. Några påstå, att detta sker till minne av S:t Staffan; af andra förklaras denna ifver dermed, att man tror följande skörd bli först införd af den som kommer först hem; andra åter tro, att hela afsigten är att snart komma hem till en god middag, allmännast bestående af fläsk i någon form, såsom på denna dag utgörande en stadigvarande rätt.

Men sedan man kommit hem till sig, lefver hvarje familj tyst för sig sjelf, utan att hvarken emottaga eller göra visiter, hvaremot den återstående delen af dagen tillbringas med att läsa andaktsböcker, sjunga psalmer o. s. v. Det är likväl sannt att man någon gång får se folk som berusat sig, men så vidt min erfarenhet gått, är sådant ett sällsynt undantag från det vanliga.

Mer om juldagen och traditionerna kring julottan kan du läsa här.

Svensk allmogekultur, del 26: Julafton

Bild Emerik_Stenberg-Julagille_i_Dalarna

Nedanstående beskrivning av julfirande under 1700- och 1800-talet är hämtad ur boken Svenska allmogens lif av etnologen Tobias Norlind, utgiven 1912. I hans korta skildring hittar vi många företeelser som levt kvar och fortfarande har en plats i vår moderna jul, inte minst julkärven, doppet i grytan, julbonaderna, julmaten, julgåvor och juleljus.

Till sist kom julafton. Förmiddagen var fullt upptagen med småsysslor. Karlarna hade full sysselsättning med att ordna och rengöra i alla uthus och hugga ved, så att det kunde räcka åtminstone nyårsdagen öfver. Några af manfolken spinkade stickor, andra höggo ved, en uppsatte julkärfven åt sparfvarna och några skodde hästarna. Kreaturen fingo bättre och rikligare foder, så att de skulle kunna stå sig juldagen öfver. Man skulle alltid vara vänlig mot djuren, och därför tilltalades de vänligt med: ”I dag är det julafton” eller ”Här har du din julafton”. På så sätt gick förmiddagen. Klockan tolf eller ett åt man i vissa nejder (företrädesvis i västra och södra Sverige) brödskifvor doppade i den kittel, hvari soflet kokades för den stundande högtiden. Doppningen i grytan skedde med viss högtidlighet och betraktades som en inledning till den egentliga festen. Julafton fick på grund af denna måltid namnet dopparedagen, och barnen plägade i ren längtan räkna dagarna till julafton genom att nämna: ”Da´n före, da´n före, da´n före… dopparedan”. Doppbrödet kallades i Halland möljebröd. Efter denna måltid gick man till rengöringen af sig själf och tog ett grundligt bad, hvarefter man tog på sig sina bästa helgdagskläder. Nu utbreddes julhalmen på golfvet, och i Halland och Småland ”pinnades” julbonaderna upp, rummet fick en sista ordning, bordet dukades till julmaten och – julafton var inne. Klockan hade under tiden blifvit sex, och då satte man sig till bords och åt julmaten. Vi ha redan i vårt kapitel om maten omtalat, hvad som hörde till en riktig julmåltid och tillägga blott, att lutfisken och gröten aldrig fick saknas. Efter måltiden lästes högt juldagens epistel- och evangelietexter, och några julpsalmer sjöngos, hvari alla de närvarande instämde. Sedan utdelades julgåfvor, om sådana förekommo. De voro ej allmänna före midten av 1800-talet. Ej heller fanns någon julgran före denna tid. Man prydde istället stugans tak eller ingången med en gran. Sist lästes aftonbön, och man gick till hvila, dock utan att släcka julljusen, som måste brinna hela julnatten.

En riktigt God Jul önskar Kulturminnet!

Fotnot: Bilden visar målningen ”Julagille i Dalarna” av konstnären Emerik Stenberg (1873-1927) och skildrar hur en julafton kunde te sig i ett bondehem under 1800-talet.

Dopp i grytan

Dopp i grytan hemma hos en småländsk familj 1910. På järnspisen står en gryta med skinkspad. I förgrunden häller en man upp mumma. Mer information om bilden hittar du här.

I Sverige kallas julafton ibland för ”dopparedagen”. Benämningen hänger samman med traditionen att doppa bröd i det varma spadet där julskinkan kokats.

Att äta bröd genom att doppa det i spad har förekommit i Norden sedan vikingatiden och omnämns i Eddadikten Rigstula. Seden med dopp i grytan på just julafton växte fram under medeltiden, då veckorna före jul var en fasteperiod när kött var förbjudet. Julfastan varade fram till julaftonens kväll, men genom doppet i grytan fick man känna lite köttsmak utan att fastan bröts.

Efter att fastetraditionen upphört levde dopp i grytan kvar som en enkel måltid mitt på dagen, då många julsysslor skulle utföras. Det var också ett praktiskt sätt att mjuka upp brödet, som ofta var hårt efter lång lagring. Seden förekommer även i övriga Norden, men att kalla julafton för ”dopparedagen” är svenskarna ensamma om.

Idag äts dopp i grytan främst tillsammans med annan mat, snarare än som egen måltid. Många ser rätten som en del av julbordet. Inför doppandet får skinkspadet koka ihop till en buljong, som smaksätts med kryddor. Brödet är ofta vörtbröd i landets södra delar, medan tunnbröd är vanligare i Norrland. Traditionen bjuder att brödet sänks ner ordentligt i spadet, för att sedan fiskas upp med gaffel eller hålslev.

Om dopp i grytan

Klockan tolf eller ett åt man i vissa nejder (företrädesvis i västra och södra Sverige) brödskifvor doppade i den kittel, hvari soflet kokades för den stundande högtiden. Doppningen i grytan skedde med viss högtidlighet och betraktades som en inledning till den egentliga festen. Julafton fick på grund af denna måltid namnet dopparedagen, och barnen plägade i ren längtan räkna dagarna till julafton genom att nämna: ”Da´n före, da´n före, da´n före… dopparedan”.

Ur Tobias Norlinds bok Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning från 1912

Tryckta källor:

Kätterström Höök, Lena (1995), God Jul. Från midvinterblot till Kalle Anka, Nordiska museets förlag

Norlind, Tobias (1912), Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning, Bohlin & Co

Rehnberg, Mats (1986), Svensk jul, Wahlström och Widstrand

Swahn, Jan-Öjvind (2014), Jul med Jenny Nyström, Ordalaget

Otryckta källor.

https://www.landshypotek.se/artiklar/hem-tradgard/julmatens-historia/

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/aktuellt/spraket_lever/julkalendern_2015/dopparedag.19505.news

https://svensktkott.se/aktuellt/julkronika-svenska-jultraditioner/

Julkärven

Att sätta upp en kärve utanför huset har varit julsed i Sverige i flera hundra år. De äldsta beskrivningarna av traditionen är från 1700-talet, men det är troligt att den löper längre tillbaka. Vissa källor anger till och med att den kan ha hedniskt ursprung. Under 1800-talet fick kärven stor spridning och började avbildas på julkort, i jultidningar och på bonader som symbol för julfirandet.

I bondesamhället utgjordes julkärven av ett knippe ax, som sparats utan att tröskas. Ofta valdes havre, men även korn kunde förekomma. I de flesta fall sattes kärven ut på julaftonens morgon och blev på så vis ett tecken på att julfriden var inne. Vanligast var att fästa kärven på en stör eller i ett högt träd.

I folkliga föreställningar var kärven till för att skildra den givmildhet och omsorg som skulle prägla julen. På samma sätt som gårdens djur fick lite extra mat i krubban på julafton måste småfåglarna få något gott. På vissa håll ansågs att fåglarna skulle lämna säden ifred på åkrarna om de fick en julkärve. Andra menade att de skulle stanna kvar vid gården och hålla fruktträden fria från insekter. Om småfåglarna var framme redan medan kärven var under uppsättning betydde det framgång under det kommande året. Helst skulle det vara sparvar som kom – en kråka kunde tolkas som ett olycksbådande varsel.

Julkärven tänktes innehålla lite av julens magiska kraft och kastades därför inte bort efter att den tagits ner. Istället gavs den som foder åt korna, som då ansågs få hjälp att hålla sig friska vintern igenom.

Om julkärven

En eftermiddag vid jultiden hade jag varit ute och åkt skridsko på den vackra Dalsjön, en knapp half mil från Göteborg. På hemvägen märkte jag, att på hvarje bondstuga vi passerade var midt för dörren en stång uppsatt, vid hvars översta ände var fastbunden en stor sädeskärfve full af ”korn och kärna”.

”Hvarför har man satt upp den där kärfven?” frågade jag min kamrat.

”Jo, det är för de små fåglarna i luften; de måste också hafva en glad jul, ser ni.”

Ja, så är det; det finnes i hela Sverige knappt någon bonde, som vill sätta sig ned med sina barn till julmiddagen innan han först gjort i ordning en julmiddag åt de små fåglarna, som lefva utomhus i köld och snö.

Ur William Widgery Thomas Juniors bok Från slott till koja: minnen från en flerårig vistelse i Sverige, utgiven 1891

Tryckta källor:

Neumüller, Anders (1980), God Jul. Svenska jultraditioner på helgkort från förr, Bonniers

Renberg, Mats (1986), Svensk jul, Wahlström och Widstrand

Schön, Ebbe (1980), Julen förr i tiden, Natur och Kultur

Schön, Ebbe (1998), Svensk folktro A-Ö. Hur vi tänkt, trott och trollat, Prisma

Swahn, Jan-Öjvind (2014), Jul med Jenny Nyström, Ordalaget

Thomas Junior, William W (1891), Från slott till koja: minnen av en flerårig vistelse i Sverige, F. och G. Beijers förlag

Otryckta källor:

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/julafton

Julgrisen

Slakt i Mangskog socken i Värmland, sannolikt kring förra sekelskiftet. Mer information om bilden hittar du här.

Under medeltiden föregicks julen av en fasteperiod, som innebar att viss mat, främst kött, var förbjuden. De läckerheter som sedan serverades under julfirandet var därför mycket efterlängtade. Fläskkött i olika former ingick ofta i festmåltiden, kanske som en kvarleva efter forntidens midvinterblot. Under 1600-talet gjorde julskinkan sitt intåg i högreståndsmiljöer och spred sig senare till allmogen. Grisen hade därmed en stark koppling till julhelgen och kom med tiden att bli en av julens mest omtyckta symboler.

I det gamla bondesamhället var det vanligt att en utvald gris göddes upp lite extra för att bli julgris. Slakten av julgrisen sparades till de sista fjorton dagarna före jul. Lussedagen ansågs i regel lämplig, men på sina håll var det viktigt att slakten ägde rum vid nymåne då skulle köttet få del av nymånens förmåga att växa och bli riktigt drygt. Helst skulle slakten påbörjas tidigt och vara avslutad före gryningen, det vill säga under ”svinottan”. Hela grisen togs tillvara. Till det stundande julbordet förbereddes skinka, korvar, sylta och grisfötter. Fettet blev stekflott och och av blodet kunde man baka paltbröd. Talgen smältes ner för att stöpas till ljus.

Att dekorera julbordet med ett helstekt grishuvud är en ålderdomlig tradition och var ett sätt att visa upp gårdens välstånd. Ibland gjordes huvudet extra fint med olika prydnader, exempelvis ett rött äpple i munnen. Det dekorerade huvudet fungerade som skådemat under julen och åts upp först efter julhelgens slut. I mindre bemedlade hem hände det emellertid att ett halvt grishuvud fick ersätta den dyrbara julskinkan.

Grishuvud på tomtarnas julbord i Gunvor Johdets bonadssamling i Stenstorp.

När grisen allt mer började ses som en julsymbol tog den plats i firandet även på andra sätt. Julpynt tillverkades i form av halmgrisar och det blev vanligt att baka bröd med grisform. Barn kunde få bröd formade som grisar i julgåva och brödkakor i form av ”julsuggor” kunde användas till att dekorera bordet på julaftonen.

Under 1800-talet utvecklades seden att skicka julkort och grisen blev ett vanligt inslag i motivet. Sveriges mest produktiva julkortsillustratör Jenny Nyström (1854-1946) hade ofta med grisar i sina bilder. I hennes skildringar har grisarna en roll som tomtens vän och deltar i alla möjliga upptåg de går på julkalas, dansar, cyklar och transporterar julklappar.

Julkort av Jenny Nyström, där grisarna blivit tomtefamiljens transportdjur.

Idag betraktar många julskinkan som det viktigaste på julbordet och i snitt äter varje svensk närmare ett kilo skinka under julhelgen. Fläskkött i andra former har däremot inte längre en självklar plats. Grisfötter är inte populär mat och få svenska hem ställer fram ett grishuvud på julafton. Istället förekommer julgrisen i många andra julsammanhang: den ses på servetter, dukar och bonader, avbildas som prydnadsfigur och omsjungs i julsånger. Många bakar pepparkaksgrisar under advent. Julgrisens roll har således ändrat karaktär, men är fortfarande lika given. Ett julfirande där grisen inte förekommer torde vara ovanligt i Sverige.

Tryckta källor:

Fjällström, Christina; Liby, Håkan (2000), Det svenska julbordet. Rötter, riter, rätter från år 1000 till 2000, Carlssons förlag

Kätterström Höök, Lena (1995), God Jul! Från midvinterblot till Kalle Anka, Nordiska museets förlag

Schön, Ebbe (1980), Julen förr i tiden, Natur och Kultur

Otryckta källor:

http://www.hhogman.se/jul-i-sverige.htm

https://historiesajten.se/handelser2.asp?id=56

https://www.land.se/mat-dryck/julmat-fran-forr/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Julskinka

https://svenska.yle.fi/a/7-572376

Lutfisk – traditionell mat i juletid

Långor på tork i Bohuslän 1896. Mer information om bilden finns här.

Lutfisk är en maträtt gjord av torkad fisk, som mjukas upp i vatten och lut innan den kokas. I Sverige har lufisken haft en speciell roll inom matkulturen sedan medeltiden.

Under medeltiden, som är Sveriges katolska tid, föregicks julfirandet av en fasteperiod, då kött var förbjudet. Däremot var det tillåtet att äta fisk. Eftersom det var svårt att skaffa större mängder färsk fisk vintertid fick saltad eller torkad fisk stor betydelse som fastemat och lutfisken kom att bli en viktig del av dieten. När fastereglerna försvann vid reformationen levde traditionen med lutfisk kvar, men förflyttades från fastan till julfirandet.

Sättet att bereda lutfisken tros härstamma från Nederländerna eller Tyskland, men lever idag kvar i Sverige, Norge och Finland. I Sverige görs lutfisk främst av långa, även om sej och torsk förekommer. Fisken hängs först på tork tills den är papperstorr, sedan blötläggs den i vatten och därefter i lut. Slutligen lakas luten ur, varpå fisken är redo att kokas. Balansen mellan lutning och urvattning är viktig för att fisken ska få rätt konsistens och hela proceduren tar i regel två till tre veckor. I det gamla bondesamhälle sade traditionen att lutfisken skulle läggas i blöt på Annadagen (9 december) för att hinna bli färdig till jul.

Den äldsta skriftliga källan om lutfisk i Sverige är från biskop Hans Brask (1464–1538) i Linköping, som åt lutfisk med mandel, russin och ärtor under fastan. Olaus Magnus (1490-1557) beskriver i sitt verk Historia om de Nordiska folken från 1555 hur torkad fisk mjukades upp med lut och vatten. Från 1700-talet finns källor som vittnar om att lutfisken var allestädes närvarande: den åts bland bönderna, i borgerliga kretsar och i de högsta samhällsklasserna. Vid Gustav III:s hov på Haga slott serverades lutfisk höst, vinter och vår, medan den betraktades som festmat i bondehemmen. 1774 skriver kyrkoherde Gasslander om julmaten i Wässbo härad i Småland: ”Till aftonmåltid skall oundgängligen vara blötfisk (lutfisk), ärter och hvit gröt, utom andra rätter, öl och bränvin till öfverflöd”. Lutfisk kunde dessutom serveras till helger och högtidliga tillfällen året om, inte minst vid påsk, midsommar, bröllop och begravningar.

Vilka tillbehör lutfisken ska serveras med har varierat över tid. Geografiska skillnader finns också. För smaksättning serveras ofta vit sås, senapssås, pepparrot, kryddpeppar, svartpeppar eller skirat smör. Ärtor har varit ett vanligt tillbehör sedan mycket länge. Idag äts lutfisken ofta med potatis, men i allmogesamhället var det ett främmande inslag potatis sågs som vardagsmat, som inte passade med den förnämlig fiskrätten.

I modern tid innebär tillredningen av lutfisk inte lika stor arbetsinsats. Stora volymer fisk torkas inomhus i klimatkammare och lutfisken säljs färdig oftast vacuumförpackad eller djupfryst för tillagning i ugn eller mikrovågsugn. Traditionen med lutfisk till jul lever dock vidare och många ser den som en oundgänglig del av julbordet. Tillsammans med gröten är lutfisken en av julbordets äldsta rätter. Kortfattat skulle man kunna säga att lutfisken i Sverige började som fastemat, men nu har varit festmat i ett halvt årtusende.

Tryckta källor:

Fjellström, Christina; Liby, Håkan (2000), Det svenska julbordet. Rötter, riter, rätter från år 1000 till 2000, Carlssons förlag

Hagberg, Knut (red. 1963), Olaus Magnus historia om de nordiska folken i urval av Knut Hagberg, Gebers

Norlind, Tobias (1912), Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning, Bohlin & Co

Schön, Ebbe (1980), Julen förr i tiden, Natur och Kultur

Otryckta källor:

http://www.hungrig.nu/?p=15349

https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-arets-namn-och-handelser/handelser/annadagen

https://jonkopingslansmuseum.se/bloggportal/museet/lutfisken-en-medeltida-historia/

https://www.lutfisk.nu/vad_varje.shtml

http://runeberg.org/seder/0014.html

https://smakasverige.se/mat/matratter-och-tillbehor/lutfisk

https://svenskahogtider.com/tag/lutfisk/

Lloyd berättar om Lucia

Författaren Llewellyn Lloyd (1792-1876) var engelsman och född i en förnäm godsägarfamilj. Vid 31 års ålder gjorde han en resa till Sverige som kom att förändra hans liv. Han greps av stor kärlek till både naturen och folket och kom att tillbringa större delen av sin återstående livstid här, framför allt i Värmland och Västergötland. Vid sidan av ett passionerat intresse för jakt och fiske ägnade han sig åt att skriva detaljerade skildringar av sina upplevelser. Han gjorde omfattande anteckningar kring seder, högtider och folktro och nedtecknade gamla folksagor och sägner. Nedanstående beskrivning av luciatraditionen har hämtats ut boken Svenska allmogens plägseder, som gavs ut 1871.

Luciadagen (”Lussi”), som infaller den 13 december, eller elfva dagar före Jul, är också en folkfest här i landet. Dess anledning är tvifvelaktig. Några säga att de gamle ansågo dagen vara den kortaste på hela året och derför firades den såsom sådan. ”Lucianatten”, säger bönderna, ”är så lång att oxen, för hunger, derunder biter tre gånger i krubban.” – ”Lucianatten är dödande lång”, sade kon den tiden då djuren kunde tala; ”den är så god som två”, tillade gumsen; ”Det är verkligen sant”, försäkrade geten, som också försäkrade att ”det var ömkligt att en sådan natt fanns”. – Det påstås också att Lucia-firandet är ympadt på en hednafest för gudinnan Lucina, som herrskade vid barns födelse, och som derföre åkallades af qvinnor i barnsnöd.

Ännu andra åter påstå att denna högtid var stiftad till minne af en mycket dygdig jungfru vid namn Lucia, som i första delen af det fjärde århundradet lefde i Syracusa, och om hvilken vi hafva följande legend:

”Hon var förlofvad och skulle gifta sig, men bortskänkte i tysthet den hemgift, som hennes moder bestått henne, till de fattigaste bland dem som bekände sig till den kristna tron, emedan hon åsett det mod, hvarmed sådana martyrer gingo sin död till mötes. Hennes blifvande man fick kunskap om hennes böjelse för den nya religionen och anklagade henne vid domstolen. Domaren kunde icke förmå henne att såsom förut offra åt gudarne, och dömde henne fördenskull till ett visst liderligt hus. Men då hon skulle föras bort till detta syndens näste, befanns det att hon icke kunde bringas ifrån stället. Då blef hon afklädd och man gjorde en eld omkring henne af olja och tjära; men midtibland dessa lågor stod hon orörd och oskadad. En af vakten, som såg detta, rusade fram och stötte sitt svärd i hennes bröst, så att hon ögonblickligen afled.”

Hurudan anledningen varit till denna fest, är det åtminstone visst att den under katholska tiden firades mycket högtidligt. Äfven i vår tid firas den i många trakter efter fädernas sed, helst i de södra trakterna.

Klockan tre eller fyra på morgonen blir en sofvande på Luciadagen uppväckt af en hvitklädd flicka, med thiar af tända ljus kring hufvudet. Några påstå att det skall vara till martyrens ära, liksom eldslågorna flämtade omkring jungfru Lucias hufvud, när hon led martyrdöden. Andra åter att seden uppkommit hos Nordens gamla folk, som ansåg eld och ljus vara ett stort behof på denna kortaste bland alla dagarne. Flickorna bära en bricka, hvarå de hafva kaffe, brännvin, tårtor o. s. v., och som man måste hålla till godo medan man ligger. Derefter stiger man upp, och familj och gäster sätta sig ned till en måltid kallad ”Otte”, hvarunder glasen gå flitigt omkring, och lustighet hör till ordningen för dagen. Derefter plägar folket både fiska och skjuta vid skenet af bloss, som äro gjorda utaf torrvedsstickor; men jag vet icke hvarföre man på detta sättet roar sig just på denna morgon.

Fotnot: Bilden visar konstnären Fritz von Dardels skildring av luciafirande på Koberg i Västergötland 1848.