En kulturhistorisk promenad genom Tingstäde

På norra Gotland, ett par mil nordost om Visby, ligger det lilla samhället Tingstäde. Här bor inte mer än ett par hundra invånare, men de många historiska lämningarna vittnar om att platsen har ett händelserikt förflutet mitt i en rik kulturbygd. Här låg en gång norra Gotlands tingsplats, som sannolikt gett orten sitt namn och platsen har länge haft en central betydelse för Gotlands försvar. Nedan finns förslag på en rundvandring till några av sevärdheterna.

Vi börjar vår vandring vid Polhemsgården, en välbevarad gammal gård med rötter i 1600-talet. En gång var gården den snillrika uppfinnaren Christopher Polhems barndomshem. Nu fungerar byggnaderna som hembygdsgård och bjuder sommartid på olika aktiviteter. Gamla föremål har samlats in från bygden i syfte att återskapa en tidstypisk miljö.

Del av bebyggelsen som tillhör Polhemsgården. I bakgrunden ses det höga tornet på Tingstäde kyrka.

Från Polhemsgården skymtar Tingstäde kyrka, som blir nästa stopp. Kyrkan är byggd av sandsten och de äldsta delarna är daterade till 1200-talet. Under medeltiden var kyrkan en av öns så kallade asylkyrkor, där dråpare kunde söka skydd i fyrtio dagar i hopp om att nå förlikning med mordoffrets anhöriga.

Kyrkobyggnaden är överraskande stor och syns vida omkring. Tornet är hela 55 meter högt och har tidigare fungerat som sjömärke. Norr om kyrkan låg på 1300-talet en praktfull prästgård, vars grundmurar fortfarande går att se i marken. Skulpturerna i kyrkogårdens stiglucka lär vara hämtade från därifrån.

Inne i kyrkan finns bevarade helgonmålningar från 1300-talet. Från samma tid är det väldiga krucifixet, som bärs upp av ett drakhuvud. Kyrkans äldsta bevarade föremål är emellertid dopfunten från 1100-talet, tillverkad av den omtalade stenhuggaren Trydemästaren (även kallad Majestatis). Sandstensrelieferna utmed funtens sidor skildrar Jesu födelse och på foten ses hotfulla odjur. I kyrkan finns också flera berömda skulpturer, inte minst den så kallade Törnutdragaren; genom att dra en tagg ur sin fot påminner den avbildade mannen om hur svårt det är att själv avlägsna sina synder. För den som har tid och intresse kan det också vara värt att leta upp några av de bildstensfragment som går att se i kyrkoväggarna.

En kort promenad norrut (gångbana finns på motsatta sidan av vägen) leder vidare till Tingstäde fästning, som är ett av bygdens stora besöksmål. Fästningen, som byggdes 1904-1914, var i bruk fram till andra världskrigets slut och kunde under sin aktiva tid rymma upp till 5000 man. Senare fungerade den som militär övningsplats och centralförråd.

Ovan mark är det svårt att ana vilken imponerande anläggning som göms under jorden i Tingstäde fästning.

Fästningen utgörs av fyra infanteriskansar och en artilleriskans med många underjordiska gångar och rum. Tillsammans bildar de en militär stad under markytan och betongen som täcker anläggningarna är på sina håll mer än metertjock. Bland faciliteterna finns sovsalar, kök och sjukvårdsavdelning. Idag är fästningen ett statligt byggnadsminne och förvaltas av statens fastighetsverk. Den fungerar också som museum och visas upp av hembygdsföreningen.

Promenaden fortsätter ner till den vackra stranden vid Tingstäde träsk. I gotländskt språkbruk betecknar ordet ”träsk” en insjö och det här är en av öns finaste och största. Det är en plats där man gärna stannar till för att njuta av naturen, men för den kulturhistoriskt intresserade finns en annan lockelse: på sjöbottnen ligger en av Gotlands mest dolda historiska lämningar i form av den medeltida träfästningen Tingstäde bulverk. Ibland beskrivs den som en av de märkligaste fornlämningarna i Skandinavien.

Under vattenytan i Tingstäde träsk finns märkliga arkeologiska lämningar.

Bulverket är en försvarsanläggning från 1120-talet, byggd som en kvadrat med 170 meter långa sidor. Väggarna utgjordes av 5-7 meter tjocka kistor av grova stockar, ovanpå vilka knuttimrade hus och bulhus (skifteshus) restes. Under sin aktiva tid måste den ha liknat en liten stad ute i vattnet. Fästningen omgavs av en palissad av småstockar, som var djupt nerdrivna i gyttjan för att hindra angripande sjöfart att ta sig fram. På sjöbotten har man hittat rester av hus, ben och bronsföremål, liksom vrakdelar. Omfattningen av bygget talar för att många människor måste ha varit involverade och att det funnits en stark hotbild mot platsen. Arkeologiska undersökningar har visat att Bulverket eldhärjats, men exakt när har inte gått att avgöra. Ett lokalt uttryck för att beskriva en kraftig rökutveckling (”det rökte så som när Tingstäde träsk brann”) talar för att en våldsam brand har satt spår i folkminnet ända in i modern tid. Idag går inget av byggnationen att se ovan vattenytan, men det är spännande att besöka platsen och försöka föreställa sig vad som en gång hänt.

Avslutningsvis promenerar vi vidare utmed sjön tillbaka in till byns centrala delar. Här hittar vi Gotlands försvarsmuseum, vars utställningar skildrar öns militära historia från forntid till nutid. En mer lämplig plats för museet hade nog, med tanke på Tingstädes förflutna, inte gått att finna. Försvarsmuseet blir sista stoppet på vår rundtur i ett vackert landskap präglat av det förgångna.

Tryckta källor:

Lihammer, Anna (2016), Arkeologiska upptäckter i Sverige, Historiska Media

Ottosson, Mats; Ottosson, Åsa (2008), Upplev Sverige. En guide till upplevelser i hela landet, Bonnier Fakta

Otryckta källor:

https://gotlandjustnu.se/turism/besoksmal/artikel/tingstade-fastning/rk0mkpvl

https://www.guteinfo.com/?id=238

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besoksmal/kulturmiljoer/kulturhistoriska-besoksplatser/tingstade-bulverket.html

https://www.svenskakyrkan.se/norragotland/tingstade-kyrka

https://www.tingstadefastning.se/

Information har även inhämtats vid besök i Tingstäde.

En reaktion på ”En kulturhistorisk promenad genom Tingstäde

  1. Pingback: Kulturhistoriska sevärdheter och upplevelser landskap för landskap | Kulturminnet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s