Om bloggen

Bloggen Kulturminnet har till syfte att bevara kunskap om det svenska kulturarvet och synliggöra kulturens betydelse. Genom att lyfta fram den svenska kulturens innehåll, tipsa om kulturhistoriska sevärdheter och kommentera aktuella kulturfrågor vill bloggen skapa en motvikt till de samhällstrender som försöker förminska kulturens och kulturarvets värde. Bloggen syftar även till att hålla den svenska kulturen levande och motverka att traditioner, berättelser, sedvänjor och tankegods faller i glömska.

Om du vill veta mer om bloggens upprinnelse kan du läsa här.

Ibland rekommenderar bloggen böcker, tidskrifter, besöksmål, utställningar och dylikt. De åsikter som då framförs är bloggägarens egna. Bloggägaren tar inte emot någon ersättning. Allt som skrivs på bloggen skrivs ideellt.

Bloggen är att betrakta som ett levande dokument. Äldre inlägg kan kompletteras med nya fakta, förbättrade illustrationer och uppdaterade läshänvisningar.