Bakom bloggen

Jag (bloggens grundare) heter Malin Kim och är född 1975. Numera är jag bosatt på den västgötska landsbygden och arbetar som läkare. Mitt kulturhistoriska intresse vaknade tidigt och har resulterat i långa resor i olika delar av världen. Bloggen Kulturminnet har jag skapat som ett svar på att svensk kulturpolitik alltmer tappat intresset för den svenska kulturens innehåll och det egna kulturarvet. Min förhoppning är att bloggens läsare ska upptäcka den skatt som ryms i det svenska kulturarvet och få förståelse för värdet av de värderingar som format vårt samhälle.