Gotlands bildstenar – en förbisedd del av vårt kulturarv

bild Bildsten

De budskap som ristats i sten är en säregen del av det svenska kulturarvet. I Tanum har den ofattbara rikedomen av hällristningar klassats som världsarv och inget annat land är lika rikt på runstenar som Sverige. På Gotland finns en annan, mindre känd del av den fornnordiska stenkonsten: bildstenarna. Över 400 bildförsedda stenar har hittats på ön. Nästan samtliga är ristade i kalkstenshällar och tillverkade under yngre järnåldern (ca 400-1100 e. Kr.). Ursprungligen har de rests utmed färdvägar eller på gravfält. I enstaka fall är de försedda med runinskrifter och kanske har de tidigare varit bemålade med bjärta färger. De förefaller ha fungerat som både minnesmärken, gravstenar, territoriella markörer och illustrationer till sägner som förts vidare genom muntlig tradition. Av allt att döma har de haft en central betydelse i det gotländska samhället.

20191005_120911

I allmänhet utgörs bildstenarna av fristående stenblock, som getts en slät yta för bildframställning. Ibland har de formats för att få en särskild kontur. Utsmyckningarna håller hög kvalitet och detaljrikedomen gör dem till oskattbara källor om klädmode, vapen, fartyg och riter. Exempelvis är det tack vare bildstenarna vi känner till vikingaskeppens rutiga segel. I många fall är stenarna smyckade med motiv ur förkristen religion, som solhjul, drakormar och gudabilder. Kanterna är ofta markerade med komplicerade flätmönster.

20191005_123820

Vi vet inte mycket om de konstnärer som tillverkade bildstenarna. Den höga kvaliteten på hantverket talar dock för att de var specialiserade yrkesutövare. Om de var kringresande eller utövade sin profession i fasta verkstäder vet vi inte. Påtagliga likheter i bildframställning och teknik talar för att bildhuggarna verkade i grupp och lärde sig av varandra. Ibland användes mallar, så att samma figurer upprepades på flera stenar. Se exempelvis den åttbente Sleipner, ryttaren och den omgivande flätbandsornamentiken på dessa två stenar:

20191005_12111320191005_120920

Idag finns vissa bildstenar kvar på sina ursprungliga platser, medan andra sedan länge sitter inmurade i kyrkväggar. Några har förflyttats till museer, vilket skyddar dem från regn, vind och mossangrepp. Ett flertal bildstenar finns att beskåda på Gotlands museum i Visby och Historiska museet i Stockholm. De är väl värda att söka upp och studera. Att innehållet ofta går att härleda till berättelser ur den nordiska mytologin gör uttydningen spännande. Välbekanta motiv är valkyrior som välkomnar fallna krigare till Valhall, korparna Hugin och Munin och smeden Völunds flykt ur fångenskapen. Det är en sällsam upplevelse att upptäcka att det går att förstå vilka berättelser och gestalter som skildras i bilder som ristades för tusen år sedan. Om den isländska sagalitteraturen är den skriftliga nedteckningen av den nordiska mytologin, så är det här illustrationerna.

20220414_111736

De gotländska bildstenarna är en ovärderlig kulturskatt, som förtjänar mer uppmärksamhet än vad de har fått. Detta sagt vill jag skicka en liten hint till våra politiker i Kulturdepartementet: Sverige är redan ett land rikt på världsarv och världsminnen, men om ni letar efter ytterligare någon kulturföreteelse värd att världsminnesklassa, så är de gotländska bildstenarna mitt tips. Deras kulturvärde måste sägas vara enormt och bör både beaktas och skyddas. De borde ha nominerats till UNESCO för länge sedan, men det är inte för sent än.

20191005_121152

Fotnot: Den översta bilden är hämtad från Wikimedia Commons. Attribution: Pål-Nils Nilsson / Riksantikvarieämbetet / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)

Övriga bilder är privata.

Tryckta källor:

Baehrendtz, Nils Erik och Ohlmarks, Åke (1993), Svensk kulturhistoria. Svenska krönikan, Forum

Erikson, Bo G. och Löfman, Carl O. (1985), Sagan om Sverige, Natur och Kultur

Herlin Karnell, Maria (red. 2012), Gotlands bildstenar: järnålderns gåtfulla budbärare, Fornsalens förlag

Sandström, Sven (red. 1991), Konsten i Sverige från forntid till 1800, Norstedts

Otryckta källor:

https://www.gotlandsmuseum.se/fornsalen/bildstenshallen/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildsten

Information har även inhämtats vid besök på Historiska museet i Stockholm.

3 reaktioner på ”Gotlands bildstenar – en förbisedd del av vårt kulturarv

  1. Pingback: Året som gått | Kulturminnet

  2. Pingback: Kulturhistoriska sevärdheter och upplevelser landskap för landskap | Kulturminnet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s