Ordspråk och talesätt, del 18: Gamla ordspråk

bild ordspråk

Som en del av mitt arbete med denna blogg letar jag ständigt efter språkliga uttryck med en intressant historia att berätta. Jag har då jag stött på många äldre ordspråk och maximer, som fallit i glömska. Nedan har jag samlat några som inte längre brukas i vårt vardagsspråk. De bär, på lite olika sätt, vittnesbörd om våra förfäders värderingar, livsvillkor och rättsuppfattning. Kanske finns det några som är värda att börja använda?

Alltid bättre grädde på andras mjölk

Arbete ger bröd, lättja ger nöd

Arbetet adlar mannen

Armod botar högmod

Av gamla oxen lär den unga draga

Av skadan blir man vis och icke rik

Avsides i ro är bäst att bo

Av små fiskar blir gäddan stor

Av ulven blir aldrig lamm

Alla kämpar faller segerlösa

Alltför klok är största tok

Arbete fördriver laster

Att komma i rätt tid är bra, att gå i rätt tid är bättre

Baktal ger inga vänner

Barn gör barns gärning

Barn i byn gör som de i hemmet vant

Barn är fattigmans rikedom

Besinna kan mycket finna

Bokhyllan är den bästa stegen för den som vill upp

Bra sak berömmer sig själv

Bygg ej större hus än du förmår lägga tak på

Bästa säden kommer från egna åkern

Bättre dåligt minne än dåliga minnen

Bättre förvärva än vänta få ärva

Bättre god lycka än hög börd

Bättre gott rykte än många rikedomar

Bättre halka tio gånger med foten än en gång med tungan

Bättre lida orätt än göra orätt

Bättre okänd än ökänd

Bättre snäll tunga än krusat hår

Bättre tom pung än lånta pengar

Den gamla goda tiden finns bara efteråt

Den ger mest som minst har

Den girige är alltid fattig

Dag har ögon och natt har öron

Den kommer ofta i sorg, som borgar för andra

Den rädde ser spöken överallt

Den som en gång har bränt munnen, han blåser nog på soppan

Den som gärna bär lastar alla på

Den som gör sig själv till ett får blir uppäten av vargen

Den som köper billigt köper dyrt

Den som ruvar på hämnd håller sina egna sår öppna

Den som styr sin tunga, han frälser sitt liv

Den som är väl lärd blir väl närd

Den är dubbelt fattig, som har varit rik

Det alla ska göra blir aldrig gjort

Det du gör är alltid viktigare än ord

Det finns tusen sjukdomar men bara en hälsa

Det man lovar om aftonen skall man hålla om morgonen

Det onda söker gärna sällskap

Det är bara dosen som skiljer gift från läkemedel

Det är dyrt att vara fattig

Det är fler som drunknar i vin än i vatten

Det är fler som dö av mat och dryck än av svärd

Drucken mans glädje blir nykter mans sorg

Där ingen nyckel passar, där öppnar tålamodet

Efterråd är intet råd

Efter sig själv dömer man andra

Elden börjar med gnistor

En doktor och en bonde vet mer än en doktor ensam

En girig  buk blir aldrig full

En kråka sitter gärna hos den andra

En ny dag kommer aldrig vara den andra lik

En sparsam hustru är bättre än stora inkomster

Ett bugat huvud blir sällan avhugget

Faderns dygd är barnens skatt

Fagra ord mättar inte magen

Fattig man bor tryggast

Fattig är inte den som har litet, utan den som behöver mycket

Fjäriln glömmer lätt att han har varit kålmask

Fler dör av dryck än i strid

Fler dör av överflöd än av hunger

Flit ökar vettet

Foglig man är klok man

Framgång föder fiender

Friaren ska mera fråga örat än ögat

Frihet går före penningen

Fritt folk, fritt tal

Frivillig börda är ingen börda

Fromhet fördärvar ingen

Från sagt till gjort är språnget stort

Få ord och fyndiga är bättre än många och myndiga

Fägring utan tukt är en ros utan lukt

Födelsebygden är alltid kär

För goda vänner stänger man ingen dörr

Förnöjsamhet är rikedom nog

Förlåta är högsta hämnd

Förtal gör kval

Gamla sår blöder gärna

Gamla ska man ära, de unga ska man lära

Gamla stövare gör bästa jakten

Gammalt agg har djup tagg

Gemene bästa är högsta lag

Gemensam egendom blir gärna illa skött

Geten som mest bräker, hon mjölkar minst

Gjord gärning kan inte ångras

Glatt sällskap gör vägen kort

Goda redskap är halva gärningen

Gott rykte går långt, men ont rykte går längre

Gott rykte är bästa arvegods

Gott tilltal får gott gensvar

Gott samvete gör glatt ansikte

Gott görs aldrig för mycket

Guld och silver är nycklar till alla lås

Gåvor vinner gunst

Hammare och eld gör järnet mjukt

Han duger inte i skogen som räds varje buske

Han som sakta men säkert går framåt går långt

Han vet bäst om vattnet som vadat har

Hastig gärning har ånger i följe

Hellre bröd än fågelsång

Helt och rent är bästa ståten

Hemlig sorg gör hjärtat tungt

Hopp om bättring gör bördan lätt

Hunger och nöd lär en söka bröd

Hungrig åsna aktar ingen piska

Hus utan hustru är en vas utan blommor

Hårda ord stillar ingen vrede

Hård nöt vill ha skarpa tänder

Höga träd blåser snart omkull

Hövlighet kostar inga pengar

Illa knarrar osmord vagn

I lugnt väder har alla skepp en god kapten

Inbillad sjukdom är den farligaste sjukdomen

Ingen glädje utan sorg

Ingen föda utan möda

Ingen föds mästare

Ingen haltar av annans skada

Ingen lever utan lyte

Ingen är så blind som den som inte vill se

Ingen är så döv som den som inte vill höra

Ju högre kall, ju större fall

Ju mer man dricker desto törstigare blir man

Ju större tok, ju mera rop

Katten hade gärna fisk, men ville inte väta tassen

Klokt huvud ger vist råd

Korpen blir inte vitare för att den tvättar sig

Korpen tycker alltid att hennes ungar är de vitaste

Kriget är ljust för dem som aldrig stridit

Krig kastar lag under bänk

Krig föder krig

Kvinnan vill hellre vara skön än from

Kämpar faller alla segerlösa

Kärleken åldras inte

Kärlek kan inte döljas

Kärt öga ser ingen brist

Kärlek tränger genom pansar och sköld

Kärlek vinns med kärlek

Kärlek gör dårskap

Kärt barn gör sorgen tung

Känna sig själv är en stor konst

Lag utan straff är som klocka utan kläpp

Lappa dina kläder och betala din skulder så lever du fröjdefullt

Lappad vänskap blir sällan hel

Lika fåglar flyger gärna tillsammans

Lika börda bryter inte ryggen

Litet och ofta fyller snart säcken

Lycka och glas går snart i kras

Låt den ro som kan det

Lära föder vett

Lära ger ära

Lär din son att arbeta, annars lär du honom att stjäla

Läsa och inget förstå är fåfängt arbete

Lättja föder lättja

Lögn och tjuveri följes gärna åt

Lön gör mödan lätt

Lön och straff hålla riken med makt

Makt och mod vill ha vett i följe

Man behöver behövas

Man får baka med det mjöl man har

Man kan dölja mycken dumhet genom att tiga

Man måste leva så som sederna är i landet

Man måste alltid ha sina krokar ute

Man måste hålla det träd i ära, som man har skugga av

Mannen kännes av talet

Mannen rosas av gärningen

Man prisar de döda helgonen och förföljer de levande

Man ska så odla jorden, att man inte glömmer att odla sig själv

Man ska vara andra god men sig själv bäst

Mans ord mans ära

Man täcker inte brunnen förrän barnet har drunknat

Medgång gör vänner, motgång prövar dem

Med gåvor och gengåvor varar vänskap längst

Modig hand värjer land

Motgång prövar sinnet

Mycken prakt gör förakt

Mycken visdom mycken last

Mycket i ögon och litet bakom

Många tjänare många fiender

Många flyr röken och hamnar i elden

Måttan är alltid bäst

Narren kännes av talet

Nattvaka gör kroppen trög

Nej är bättre än falskt löfte

Nog är stor rikedom

Nya stunder nya råd

Nyttja vinden, du vet inte hur länge den blåser

När brunnen är torr vet man dess värde

När den blinde bär krymplingen kommer båda fram

När kärare kommer måste kärt vika

När två hundar bitas om ett ben, kommer en tredje och tar det

När två träter ler den tredje

När penningen talar så tiger var man

Nöd lär naken kvinna spinna

Odygd gör tungt leverne

Ofta flytta får sällan rot

Ofta ligger ormen under blomsterbusken

Ofångade fiskar mättar inte på bordet

Okänd är oskämd

Olycka gör vist folk rådlöst

Onda flugor fördärvar god salva

Ond begynnelse tar sällan god ända

Ond rot bär elak frukt

Ond kvinna bär svärdet i munnen

Ont föder ont

Ont måste inte med ont betalas

Ont rykte blir gärna trott

Ont samvete är en försmak av helvetets pina

Ont samvete är ris åt hjärtat

Ont sällskap är ungdomens fördärv

Ont är snart gjort men sent botat

Ont öga ser inget gott

Ord betalar inga skulder

Ord har slagit ihjäl fler än svärd

Ord är inga kvarnstenar

Oväntad lycka gläder mest

Penningen har många vänner

Prakt föder avund

Prydd krigsman skrämmer ingen fiende

Rikedom har också sin plåga

Rik man rädd man

Rädsla gör landet otryggt

Sadla innan du rider

Sanningen har ingen större fiende än lögnen

Sanning söker ingen vinkel

Sedan skadan är skedd, vet var man goda råd

Skulle gåsen ge en fjäder åt var och en, så frös hon själv ihjäl

Skönt blomster vissnar snart

Slöseri är vägen till fattighuset

Smickrare säger ofta att korpen är vit och svanen svart

Små brunnar släcker också törsten

Små hus täckes med halm, stora med inteckningar

Små olyckor varnar för större

Som de gamla sjunger kvittrar de unga

Sorg och år gör gråa hår

Stora ord fyller inte säcken

Stränga herrar styr inte länge

Surt öga ser inte gärna solen

Sättet som man ger på betyder mer än vad man ger

Söndriga skor gör våta fötter

Söndrigt hjul stjälper snart lasset

Tala inte emot sanningen

Tala i tid är högt förstånd

Tandvärk och främmande har man inte gärna i tre dagar

Tid stillar vrede

Tid vinner visdom

Tiga och tänka kan ingen kränka

Tio fattiga kan sämjas i ett hus, men inte två kungar i ett land

Tjuven tror att alla stjäl

Tobak är en penningespilla, huvudvilla och luktar illa

Tom mage ger dåliga råd

Tomt kar slamrar mest

Trogen tjänare är guld värd

Trädet faller inte efter första hugget

Tungan fördärvar mycket gunst

Två kan alltid mer än en

Tvång gör lagen vrång

Unga skall man lära, gamla ska man ära

Ungdoms planta är ålderdoms frukt

Under vit aska ligger ofta glödande kol

Uppgående sol vördas mer än nedgående

Vad man gör andra, har man själv att vänta

Vad gagnar det att kon mjölkar väl, när hon själv slår omkull byttan

Vad svärd vinner, det snart försvinner

Vad ögat ser det tror hjärtat

Vanan gör bördan lätt

Varje paradis har sin orm

Vart man går till gäst, tycks alltid hemma bäst

Viljan driver verket

Vin och kvinnor gör mannen galen

Visdom lider nöd när rätten ligger död

Vred man gör sällan gott

Väl börjat är halvt fullbordat

Vällust ger ånger

Vänner måste väljas

Ånger är vredens följeslagare

Ödmjukhet är ungdoms heder

Övning är bästa läromästaren

 

2 reaktioner på ”Ordspråk och talesätt, del 18: Gamla ordspråk

 1. Jag letar efter: ”Det är lätt att säga Tulipanaros, men görna!” Undrade varifrån det kommer? Har bl.a. mött det som Kurbitsmålning på ett gammalt skåp.

  Gilla

  • Hej Berit! Jag hittade lite information om detta uttryck i böckerna jag har hemma. Innebörden är ungefär ”att tala är ingen konst, men att göra vad man säger är svårare”. Uttrycket användes ofta av författaren Albert Engström, men är känt i svenska språket ända sedan 1700-talet. Möjligen syftar uttrycket på de fantasifulla blommor som förekommer i allmogemålningar. Det är ju lätt att önska sig vackra blommor som ser ut som både rosor och tulpaner på samma gång, men att åstadkomma dem är desto svårare.

   Jag ska försöka ta reda på lite mer om uttryckets ursprung och användning, så skriver jag kanske ett inlägg om det på bloggen sedan. Mvh Malin Kim

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s